Development Center

DC

Snelkookpan voor ontwikkeling

Een Development Center (DC) is een krachtig instrument dat de persoonlijke groei van de deelnemers én van de betrokkenen uit de organisatie bevordert en tegelijkertijd verandering in een team of organisatie ondersteunt. Een DC biedt een mogelijkheid bij uitstek om in samenspraak met de deelnemers een ontwikkelplan op te stellen, aan de hand van eigen praktijk- en leersituaties. Zo ontstaat een vruchtbare combinatie tussen de doelstellingen van de organisatie, de kwalificaties die daarvoor nodig zijn en de mogelijkheden van de deelnemers. De ontwikkeling van de organisatie en de mensen die er werken gaan hand in hand.


Het Development Center is in te zetten voor:

  • Organisatieverandering
    Onder professionele begeleiding van adviseurs van Kessels & Smit werken deelnemers aan een urgent organisatievraagstuk. Door dit samen met leidinggevenden, medewerkers en klanten te doen krijgt de organisatieverandering, fusie of reorganisatie vorm. Terwijl de deelnemers leren, versterken ze de relatie met klanten en collega’s.
  • Leiderschapsontwikkeling

    Door in werksituaties met nieuw gedrag te experimenteren vergroten managers hun impact als leider. Ze krijgen constant feedback van adviseurs en ervaren direct het effect van een andere aanpak. Zo krijgen ze inzicht in hun talenten en ontwikkelpotentieel.
  • Teamontwikkeling

    Teams kennen patronen van samenwerking. Het DC maakt deze zichtbaar, doorbreekt ineffectieve patronen en bestendigt effectieve. De teamleden krijgen feedback terwijl ze werken aan een echte klus. Ze oefenen met nieuwe manieren van samenwerken, wat leidt tot een goed functionerend team.Development Centers zijn een beproefd concept dat succesvol is gebleken in profit- en non-profit-contexten. Ze worden in intensieve samenwerking met de opdrachtgever ontworpen.


Lees minder...

Nog meer over Development Center