HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Leiderschapsinterventie voor topambtenaren

Evaluatie van de impact
Door: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot, Marieke Grondstra 111881650439 Marieke Grondstra - ; Bron: Kessels & Smit, The Learning Company   07-01-2021

Kessels & Smit heeft voor een overheidsorganisatie een onderdeel van hun leiderschapsprogramma voor topambtenaren ontwikkeld en begeleid: het development center. Deelnemers oefenen in zo’n development center actief met manieren van beïnvloeden, zij leren te acteren in een complex krachtenveld en zij onderzoeken hun eigen overtuigingen. We hebben onderzocht hoe deelname aan het development center doorwerkt in het dagelijkse werk van de deelnemers.

 

De impact blijkt groot te zijn: nagenoeg alle 22 deelnemers gaan andere dingen doen in hun werk en bereiken hiermee resultaten. Dit artikel brengt in kaart welke impact het development center heeft en hoe dat onderzocht is.