dreamstime s 197096461

Talentgericht coachen


Veerle werkt al vijftien jaar bij dezelfde organisatie. Vorig jaar kreeg ze een nieuwe leidinggevende. Deze man komt uit een andere sector en heeft duidelijk andere verwachtingen van het team. Er dient met meer structuur gewerkt te worden. Er moeten meer cijfers bijgehouden worden om effecten te bewijzen, en er is voor beslissingen vaker formele toestemming nodig. Allemaal elementen die niet direct aansluiten bij de lossere manier waarop Veerle vroeger haar job vorm gaf. In het voorbije jaar botste het dan ook regelmatig tussen haar en haar baas.

 

Negatief spiraal

Op zo’n manier dat zij het gevoel heeft dat hij haar helemaal niet waardeert. En op zo’n manier dat zij van hem ook niet veel positieve eigenschappen meer kan zien. Haar nu soms openlijk vijandige houding tegenover ‘de baas’ stuit op onbegrip bij haar collega’s. En dat zorgt ervoor dat ze een beetje buiten het team komt te staan. En dat de anderen niet meer weten hoe ze moeten reageren als zij komt klagen. Ze krijgen het gevoel dat ze kant moeten kiezen, tussen Veerle en hun leidinggevende. Het zet het team in een patstelling, en houdt Veerle gevangen in een negatieve spiraal. Uiteindelijk verliest Veerle steeds meer voeling met haar job en met haar kunnen. In december gaat ze naar de huisarts met vermoeidheids- en stressklachten. Diagnose: burn-out.

 

Coaching

En nu? Veel hulpverlening lijkt te ‘zwaar’ voor dit verhaal, voor deze werkgerelateerde dynamiek. Veerle ziet zichzelf niet als iemand die therapie nodig heeft. Maar tegelijk is het na een aantal weken duidelijk dat ze wel ondersteuning kan gebruiken om hier uit te geraken. Een coaching die ervoor zorgt dat Veerle weer aansluiting vindt bij haar talenten, en weer in haar kracht komt. Bij een burn-out of bij een impasse in je loopbaan, kan begeleiding door een buitenstaander ervoor zorgen dat je weer zicht krijgt op wat je goed kan én op wat je met je (werk) leven wil.

 

Wij krijgen veel vraag van particulieren naar burn-out coaching, loopbaanbegeleiding en talentcoaching. Te veel eigenlijk, want met Kessels & Smit richten wij ons vooral op bedrijven en organisaties. Ik neem het wel op, die vragen van mensen die zo’n coaching willen uit eigen naam. Omdat het ook heel boeiend werk is om te doen. Maar vaak stel ik mensen ook teleur: omdat mijn agenda niet zoveel mogelijkheden biedt bijvoorbeeld. Omdat onze uurtarieven hoog liggen. Omdat ze zich soms ver moeten verplaatsen (naar Gent).

 

Coach-aanbod vanuit talent

Volgens mij is er behoefte aan meer coach-aanbod in Vlaanderen dat vertrekt vanuit talent. Want het is onze methodiek (die beschreven wordt in ‘Help, mijn batterijen lopen leeg’ en in ‘Ik kies voor mijn talent’ van mijn collega Luk Dewulf) die zoveel vragen aantrekt. Omdat het werkt, omdat het waarderend is, omdat het vertrekt vanuit kracht en vermogen. En dat zie ik ook elke keer: dat mensen die ik op die manier coach inderdaad uit hun impasse komen. Weer energie krijgen, weer aansluiting vinden bij wat ze willen en goed kunnen. Soms een nieuwe richting in hun loopbaan inslaan, soms in dezelfde job een nieuwe elan vinden.

 

Omdat ik graag zou kunnen doorverwijzen naar coaches die vanuit dezelfde principes werken, denk ik eraan hier een aanbod rond te ontwikkelen. Een tweedaagse vorming voor coaches of loopbaanbegeleiders: waarin we talentgericht werken en de talentgerichte kijk op burn-out, de inzichten in loopbaan en talent e.d. delen en oefenen. Wat denken jullie van dit plan?

 

Deze blog verscheen ook op vrijdagvisiedag.com.