parels

Parelonderzoek in pensioenopleidingen


De  afgelopen maanden hebben wij de pensioensector van binnenuit leren kennen. Een rondgang langs 10 pensioenfondsbesturen en sleutelpartijen als De Nederlandsche Bank (DNB) en de drie  pensioenkoepels die Nederland rijk is, zorgden voor een intensieve en inspirerende kennismaking met een sector die volop werk blijkt te maken van deskundigheid!

 

Aanleiding

Aanleiding was een vraag van Mark de Wijs, onze opdrachtgever van pensioenopleider / kennisinstituut SPO. SPO heeft in de periode 2005-2007 met alle stakeholders intensief gewerkt aan het opstellen van een Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering (PAD). Het PAD draagt handvatten aan waarmee de  fondsen gevraagd werd om zelf hun deskundigheidsbevordering te organiseren. Aanleiding was de bewustwording dat het besturen van fondsen steeds complexer  werd en de maatschappelijke belangen steeds groter. DNB, de pensioenkoepels, de Stichting van de Arbeid en sociale partners ondersteunden dit initiatief van harte.

 

Onderzoeksvragen

Directeur Mark de Wijs wilde twee jaar na de start van PAD zicht krijgen op hoe de besturen ondertussen omgaan met  hun deskundigheidsbevordering: Hoe ontwikkelen de besturen hun individuele en collectieve deskundigheid? In samenspraak met hem ontstond het idee om een  waarderend onderzoek uit te voeren onder de besturen. De drie kernvragen waren: 

  • Wat zijn de parels van deskundigheidsbevordering?
  • Tegen welke vragen lopen besturen aan?
  • Welke ondersteuning zoekt men in de nabije toekomst?

 

Uitkomsten

De uitkomsten van  dit onderzoek zijn opgenomen in een kleurig magazine met als titel 'Parels van  deskundigheid in de pensioenpolder'. De conclusie is dat elk fonds op eigen inventieve wijze vorm geeft aan deskundigheidsbevordering. Variërend van meer traditioneel tot vernieuwend. Voorbeelden van parels zijn: besluitvorming inrichten als leerproces, vergroten of juist verkleinen van het bestuur, voeren van evaluatiegesprekken, werken met bestuursprofielen, organiseren van intern toezicht, strategische 'benen op tafel sessies'....

Veel voorkomende thematiek is de kwetsbaarheid van de deskundigheidsopbouw, onder meer als gevolg van de zittingsduur van slechts vier jaar. Maar ook het feit dat pensioenbestuurswerk in Nederland een 'bijbaan' en geen fulltime professie is.

SPO heeft ook mogelijkheden ontdekt om de sector beter te ondersteunen. Met name  de verbreding van 'kennis' naar competentie is iets wat de sector breed wil oppakken. Maar ook just in time leren is nodig, om sneller kennis op te bouwen rond actuele vraagstukken.

 

Top van pensioen-Nederland  aanwezig bij lancering 'Parels'

Op 17 juni was de  lancering van 'Parels' in de Raadszaal van de SER in Den Haag. De eerste exemplaren werden overhandigd aan Agnes Jongerius (FNV), Gerard  Verheij (VNO-NCW), Gijp van Soest (CSO) en Jos Heuvelman (DNB).  

 

Terugblik Mark de Wijs (directeur SPO)

'Terugkijkend kan ik concluderen dat het voor ons een leerzaam  traject is geweest. De verhalen zijn ook van nut en inspirerend voor iedereen  die met deskundigheidsbevordering bezig is en daar verder in wil. Als  kennisinstituut van, voor en door de sector willen wij daarom de kennis en  ervaringen die we opdeden met u delen'.

Op de site van SPO is een eerste impressie van het 96 pagina's tellende Magazine te lezen. Wie wil kan via die site ook een exemplaar bestellen.