Kassandra Driezen


This profile is not available in English.

Media

Alles is er, dus alles mag er zijn

Als biologe ben ik gebiologeerd door mensen en menselijke interacties. We maken allen onlosmakend deel uit van een groter geheel dat bestaat uit een aaneenschakeling van systemen. Doorheen de jaren ondervond ik dat zich overal vergelijkbare bewegingen voordoen, of het nu een ecosysteem of een organisatie of "het systeem mens" is waarop je je aandacht richt.

 

Vanuit mijn eigen natuurlijke nieuwsgierigheid bewoog ik me professioneel in verschillende rollen en sectoren, veelal met een maatschappelijke relevantie. Ik schreef mee beleidsteksten, hervormde organisaties - soms from scratch, soms vanuit wat er al was -, was drijvende motor als manager en directeur, en kreeg daarbij enkele acute crisissituaties voorgeschoteld. Het zorgde voor een jarenlange ervaring en deskundigheid vanuit de praktijk wat beleid, management en leidinggeven betreft. Ik heb met mijn voeten in de heerlijke modder gestaan!

 

Als verbinder in hart en nieren werd ik door mijn eigen (toen nog heel jonge) ambitieuze en rationele aard uitgedaagd om op zoek te gaan in mezelf. Vanuit persoonlijke levenslessen en onderzoek kwam ik tot het inzicht dat de sleutel onder meer ligt in het verbinden van brein en lijf; het denken, voelen en doen; hoofd én hart. Want, wanneer alles er mag zijn ontstaat er een magische flow én een diepe rust! Een gebalanceerde golfbeweging. En van daaruit wordt verbinden met jezelf, een ander, een systeem, zoveel makkelijker.

 

Als danseres had ik dat eigenlijk al kunnen weten.

 

Wanneer ik met mensen, teams en/of organisaties aan de slag ga, dan zal ik openheid en ruimte voor kwetsbaarheid creëren. Ruimte voor het gesprek dat de dingen benoemt en dat ertoe doet. Samen ervaren dat het ook anders kan, om zo, en vanuit soms schijnbaar onverzoenbare tegenstellingen, de common ground te vinden. We laten zien wat wél werkt. Herkaderen en het waarom benoemen, brengt het vertrouwen om (weer) aan de slag te gaan, om beslissingen te durven nemen. Ik zal mensen meenemen op een manier dat er goesting en ruimte gevoeld wordt om te durven experimenteren.

 

Vanuit mijn levensverhaal en ervaring ga ik graag met je op pad in het vinden van verbinding met jezelf, een ander, een doel, een rol, … Je mag je daarbij aan een ontmoeting met een portie gezond boerenverstand verwachten!

 

Een meisje

 

Ze wacht. 
Nee, denkt ze, ik wacht niet, 
ik dans.

Ze danst, 
ze danst met lange, ranke passen, 
langzaam en aandachtig, 
ze houdt haar ogen dicht,

ze danst door deuren en door ramen 
en door lange lankmoedige dagen- 
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer-

en telkens als ze niet meer kan 
en bijna, bijna valt, 
denk ze: Ik? 
ik val niet, ik dans.

 

Toon Tellegen

 

News and blogs

Let's meet

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail