AI lerend netwerk2

Appreciative Inquiry Lerend Netwerk 2016-17

This page is not available in English - View in Dutch:


De Werf organiseert in samenwerking met Clevelands Case Western Reserve University een vierde Appreciative Inquiry lerend netwerk.

 

Appreciative Inquiry, vertaald als ‘Waarderend Onderzoek’, is een perspectief voor ontwikkeling van mensen en organisaties waarin betrokkenheid en samen creëren centraal staat. De focus van AI is generatief: je werkt toe naar een proces dat energie losmaakt in een groep. Energie die leidt naar ideeën voor verbetering en vernieuwing, en bijbehorende acties. Mensen brengen zo verandering tot stand bij zichzelf en bij de groepen waar ze deel van uitmaken.

 

In het lerend netwerk verkennen we Appreciative Inquiry als verandervisie en –strategie om deelnemers op weg te helpen om vorm te geven aan initiatieven en projecten die de moeite waard zijn. Het programma van het lerend netwerk bestaat enerzijds uit 8 leerdagen met de totale groep van deelnemers. Deze bijeenkomsten wisselen af met 3 samenkomsten van telkens een halve dag in kleinere actieleergroepen. Deze dagen worden verspreid over de duur van een jaar.

Ron Fry, professor aan de Case Western Reserve University, doceert en begeleidt de basistraining en verdiepingsmodule. ‘De radicale keuze om te vertrekken vanuit de kracht die er al is bij en tussen mensen, maakt de benadering zo geschikt voor het ontwikkelen van individuen, teams, organisaties en grotere maatschappelijke systemen.’

 

Meer weten?