HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Corporate curriculum

Door: Joseph Kessels, Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: Kessels, J.W.M., & Verdonschot, S.G.M. (2012). Corporate curriculum – Joseph W.M. Kessels. In M. Ruijters & R.J. Simons (Red.), Canon van het leren: 50 concepten en hun grondleggers. (pp. 159-171). Deventer: Kluwer.   13-08-2012

 

Dit hoofdstuk gaat in op het concept van Corporate curriculum, geintroduceerd door Joseph Kessels in 1996. Naast de onderliggende basisprincipes komen ook de zeven leerfuncties aan bod in dit hoofdstuk.

 

De basis voor de theorie van het corporate curriculum vindt zijn oorsprong in twee soorten inzichten die betrekkelijk onafhankelijk van elkaar ontstonden. Op de eerste plaats gaven de resultaten van het onderzoek naar de ontwerpprincipes voor succesvolle leertrajecten op basis van interne en externe curriculumconsistentie aanleiding om meer waarde te hechten aan de leercondities op en rond het dagelijkse werk dan aan de formele kenmerken van cursussen en trainingen (Kessels, 1993). De nieuwe stroom van publicaties rond de lerende organisatie in de periode 1993 – 1999 versterkte dat beeld. Op de tweede plaats maakte met name Peter Drucker in zijn cruciale boek Post-Capitalist Society (1993) op een overtuigende wijze aannemelijk dat in een kenniseconomie noodzakelijk is om voortdurend te werken aan stapsgewijze verbetering en radicale vernieuwing. Daartoe is het toepassen van kennis op de kennisontwikkeling van essentieel belang. Dit inzicht vormde voor de basis voor het denken over het productief maken van kennis: de kennisproductiviteit.

 

Als kennis zo’n dominante rol gaat spelen, op alle niveaus van een organisatie, dan zal de inrichting van het dagelijkse werk het proces van kennisproductiviteit moeten ondersteunen. Dit proces omvat het signaleren, verzamelen en interpreteren van relevante informatie, het ontwikkelen van nieuwe bekwaamheden met behulp van deze informatie, en het toepassen van deze bekwaamheden op het stapsgewijs verbeteren en radicaal vernieuwen van werkprocessen, producten en diensten (Kessels, 1995; 2001a). Het gaat in wezen om een omvangrijk, krachtig leerproces waarin werken en leren samenvallen. Het corporate curriculum vormt vervolgens de theoretische basis voor het beschrijven en inrichten van het leerlandschap dat ondersteunend is aan de kennisproductiviteit.

 

Dit hoofdstuk verscheen in de Canon van het leren. Dit boek onder redactie van Manon Ruijters en Robert Jan Simons stelt 50 concepten en hun grondleggers centraal. Diverse concepten (van A tot Z!) komen aan bod. Van Afgunst en Actieonderzoek tot Zelfgestuurd leren en Zone van de naaste ontwikkeling. Het gehele boek kun je bestellen via Kluwer. Hier vind je tevens een complete inhoudsopgave en nog meer proefhoofdstukken.