Leiderschap & teamontwikkelingOnderwijs

Hernieuwde energie in een docententeam

Een kort en krachtig teamtraject

Een van de teams van een school voor beroepsonderwijs was langzaam maar zeker vastgelopen… Een eenduidige oorzaak was niet te geven, iedereen had verschillende verklaringen. Duidelijk was wel dat het niet meer werkte. Studentenevaluaties waren negatief. De inspectie was kritisch. Kwaliteitsindicatoren bleven structureel achter. En de docenten beleefden duidelijk minder plezier in het les geven en de samenwerking.

 

De teamleider vroeg om een kort traject dat zou helpen om weer beweging de goede kant op te krijgen. Een positieve draai. Waar het team op verder zou kunnen bouwen in het nieuwe schooljaar.

 

Aanpak

Om te beginnen hebben we alle kwaliteitsrapportages en jaarplanformats aan de kant gelegd. Het eerste punt van aandacht was om het team en elke docent weer op verhaal te laten komen. Collega’s hebben oerknal-interviews gedaan in tweetallen: ‘Vertel me eens over het moment dat je voor het eerst voelde: dit is waarom ik ooit het onderwijs ben ingegaan? Wat zegt dat over wat jou drijft in dit vak?’ ‘En heb je een recent voorbeeld waar je precies dat nog eens meemaakte? Wat deed je toen?’

 


Met de docenten maakten we een historielijn: het verhaal van het team zichtbaar op een brown paper. Zodat mensen er met afstand naar konden kijken en nadenken over de vraag: in welke beweging zitten we en wat willen we als volgende stap? Ook maakte het team een complimentenmuur en bespraken onderling talenten die ze bij elkaar zagen.

 

Langzaam maar zeker ontstond er een positieve beweging en groeide het (zelf)vertrouwen. Ook bij de teamleider, die het in het begin spannend vond om zo ‘open’ aan de slag te gaan: waar zou dat toe leiden? De tweede dag en de derde (halve) dag stonden in het teken van vooruit kijken: waar zou je aan willen werken? De 20 docenten werkten in kleine groepjes aan concrete actieplannen.

 

Impact

Het team ging met tastbare opbrengsten de deur uit: een nieuwe aanpak voor de leerlingbespreking, een andere opzet van de introductieweek… Daarnaast was de sfeer en het onderling contact merkbaar positiever. En de energie hoger. Na de zomer zijn de plannen doorgevoerd en ging het team zelf aan de slag met een volgende ronde verbeterideeën. Het ontwikkelpad was ingezet.