Nieuwe vormen van organiserenKleinbedrijf
verander express3 1 111978842583

Een structuur die ambitie ondersteunt

De noodzaak van ‘lucht’ in samen ondernemen

Een kleine onderneming met vier vennoten – ooit gestart als een groepje goede vrienden die samen een bedrijfje oprichtten – merkte dat het plezier in de samenwerking zoek was geraakt. De ooit zo energieke bijeenkomsten met ondernemende plannen en biertjes hadden plaats gemaakt voor langere periodes van radiostilte. De vriendschappelijke scherpte naar elkaar was verwaterd tot veel gesprekken over, in plaats van met elkaar. En het organisatiemodel dat in hun ondernemersruimte, levensonderhoud en pensioen zou voorzien, leverde de laatste tijd enkel lastige gesprekken op over geld, omzet en ‘bonnetjes binnenbrengen’.

 

In de hoop het elan weer te hervinden vroeg één van de vennoten ons te helpen het goede gesprek hierover met elkaar te voeren. Met daarbij de aantekening dat niet alle partijen open stonden voor dergelijke begeleiding.

 

Aanpak

 

Een individueel gesprek met elk van de vennoten was het logische begin. De bedoeling was om echt contact te maken. Bovendien wilden we onderzoeken welke betekenis iedereen gaf aan de huidige staat van de samenwerking en welke oplossingsrichtingen men eventueel zag. 


 

Door op deze manier alle belangen en verlangens in kaart te brengen werd duidelijk dat er op twee niveaus werk te doen was. Ten eerste de relaties en onderlinge verbinding. In een bijeenkomst met alle vennoten ondersteunden we iedereen daarom om zich uit te spreken naar elkaar. En om te luisteren. Door uit te wisselen hoe eenieder bepaalde gebeurtenissen had beleefd, ontstond weer een gedeeld begrip. Uitspraken als ‘Nu snap ik hoe het voor jou is…’ of ‘Daar kijk ik echt helemaal anders naar’ zorgden voor veel lucht en een nieuwe bodem voor vervolggesprekken over lastige thema’s.

 

Daarnaast was duidelijk dat ook in de structuur ingrepen nodig waren: het organisatiemodel knelde. Terwijl zo’n model, en bijhorende financiële stromen, juist ondersteunend dient te zijn aan wat je met elkaar in de wereld wil zetten. Structuur volgt uit en ondersteunt de ambitie. We pakten die ambitie daarom als vertrekpunt en definieerden principes over hoe men de organisatie wilde vormgeven. Die vertaalden we consequent naar aanpakken en structuren: financiën, IT, HR, samenwerking, overlegmomenten, winstverdeling…

 

Impact

De begeleiding bracht lucht in de relaties en perspectief op de toekomst. Meer hadden deze vrienden niet nodig om de spirit van weleer terug te vinden en de toekomst van de onderneming waar te maken.

 

 

 

De begeleiding bracht lucht in de relaties en perspectief op de toekomst.