HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Investeren in mensen, bestrijding van ziekteverzuim via verbetering van het werkklimaat

Door: Marloes van Rooij, Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: Van Rooij, M., & Verdonschot, S. (2006). Investeren in mensen, bestrijding van ziekteverzuim via verbetering van het werkklimaat. Opleiding & Ontwikkeling, 19 (12), 15-18.   09-04-2006

Enige tijd geleden, het was in de eerste zomermaanden, vertelde een collega ons enthousiast over een spectaculaire prestatie van één van haar workshopdeelnemers: Jenneke de Sain was erin geslaagd het ziekteverzuim op haar afdeling in korte tijd terug te brengen van 15% naar minder dan 1%. En haar instrument hierbij was persoonlijke aandacht. Dit prikkelde onze nieuwsgierigheid: zo’n breed, bekend, langdurig en structureel probleem als ziekteverzuim, is dat werkelijk aan te pakken met zoiets ‘kleins’ en persoonlijks als aandacht geven? En dan nog: persoonlijke aandacht aan wíe en hoe? Genoeg vragen om eens contact te zoeken met deze vrouw. We zochten haar op en stelden al onze prangende vragen. Dit artikel is een verslag van het interview.