HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Van trends naar toekomst

Door: Monique Jordense, Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: Jordense, M., & Verdonschot, S. (2011). Van trends naar toekomst… Onderzoek naar verschuivingen en actuele thema’s in het HRD-vakgebied van 2000 tot 2010. TvOO Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties, 1(3), 88-93.   04-09-2011

Wat vandaag speelt en opkomend is, geeft een beeld van een richting of trend die zich in de toekomst ontvouwt’. Dit artikel beschrijft de bevindingen van een onderzoek dat in kaart bracht hoe het werk van HRD-ers de afgelopen tien jaar is veranderd en hoe de concepten, modellen en theorieën in die periode veranderd zijn. In het onderzoek is een uitgebreide documentstudie gedaan en aanvullende diepte-interviews. Er zijn zeven trends gevonden, die elk een verschuiving weergeven. Daarnaast zijn zes thema’s ontdekt die mogelijk in de nabije toekomst belangrijker zullen worden. 

 

Zeven trends voor de toekomst

Als er wordt gekeken naar de verandering van het werk van HRD’ers in de afgelopen 10 jaar kan er worden geconcludeerd dat in dit onderzoek drie belangrijke trends naar voren komen. 

 

 • Van een spin zonder web naar een spin centraal in het web
 • Van opleidingsfunctionaris naar leer- veranderkundige
 • Van inkoper naar professional

 

Bovenstaande trends komen het duidelijkst naar voren uit de analyse van de interviews met oud-deelnemers, examinatoren en experts. Als er wordt gekeken naar verschuivingen in concepten, theorieën en modellen binnen HRD komen er vier trends naar voren. 

 

 • Van competentiemanagement naar talentmanagement
 • Van leren op de werkplek naar lerend werken. 
 • Van klassikaal off-the job opleiden naar individueel achter-je-pc opleiden
 • Van wasstraatgedachte naar een consistente manier van leren

 

 

De toekomst van HRD: centrale thema's

Als er wordt gekeken naar de toekomst van HRD komen de volgende trends in dit onderzoek naar voren:

 

 • Praktijkonderzoek 
 • Samensmelting HRD en HRM
 • Bedrijfskundiger worden van HRD
 • Toename complexiteit
 • Toename netwerkstructuur
 • Toename belang Social Media

 

 

Wat opvallend is, is dat de meest belangrijke verschuiving is gevonden in de functie-inhoud van HRD’ers, dus een verschuiving in het werk van HRD’ers. De verandering van functie-inhoud komt erg uitgebreid naar voren in de resultaten en speelt een grotere rol bij geïnterviewden dan verschuivingen in concepten, theorieën en modellen binnen HRD.