martijnvanooijen

Martijn van Ooijen


Nederland

Spelen met tijd

Een van mijn drijfveren is nieuwsgierigheid naar hoe je beweging krijgt in veranderingsprocessen. En dan speciaal in complexe vraagstukken, waar veel mensen bij betrokken zijn, waar meerdere zaken veranderd worden en waarin verschillende belangen spelen. In dergelijke vraagstukken zit vaak wat ongemak (“we hebben al van alles geprobeerd, maar het lukt niet”). Samen met anderen probeer ik te werken aan condities waaronder er geleerd en veranderd kan worden. Ik heb er plezier in als betrokkenen hier zelf mee aan de slag gaan. Verandering ontstaat immers tussen mensen.

Dat heeft ook implicaties voor mijn betrokkenheid. Ik ben wel duidelijk aanwezig, maar realiseer mij dat ik te gast ben in de organisatie. Verandering kan ontstaan als de kwaliteit van de dialoog goed is, als mensen de mogelijkheden pakken om in verbinding tot resultaten te komen. Mijn toegevoegde waarde ligt er in dat ik mensen stevig doch vriendelijk confronteer en tegelijkertijd mogelijkheden biedt om met persoonlijke en organisatieveranderingen aan de slag te gaan. Met veranderen bezig zijn vraagt ook om uit de eerste hand te ervaren wat wel en niet werkt. Ik voel mij medeverantwoordelijk voor wat er gebeurt en sta niet aan de zijkant met een verrekijker. Gedurende een verandertraject, dat vaak langere tijd duurt, heb ik verschillende rollen. Afhankelijk van wat nodig is ben ik adviseur, coach of procesbegeleider.

Als veranderkundige heb ik ervaring met een breed arsenaal aan interventies zoals processimulaties, waarbij grote groepen mensen gezamenlijk leren hoe complexe processen werken door in spelvorm het werkproces versneld af te spelen. Maar ook large scale interventions (LSI) waarbij mensen uit het gehele werksysteem gezamenlijk en in dialoog bijvoorbeeld strategie ontwikkelen. Vaak schuif ik aan bij een directie of MT, maar ook bij projectgroepen om gedurende langere tijd mee te helpen met een implementatie van bijvoorbeeld zelfsturende teams, de instructie van slimme ICT oplossingen op de werkvloer, de ontwikkeling van leidinggevende rondom een nieuwe strategie, of een nieuw kennisproces.  

Speciale belangstelling heb ik voor tijdsbeleving bij verandering. Het lijkt vaak of er in organisaties alleen maar ‘kloktijd’ bestaat: we bedenken iets en gaan dat lineair plannen en ‘in de tijd wegzetten’, met maanden en data als meetlat. Aannames over tijd werken door in het denken over veranderen en daar gaat regelmatig een verstroevende werking van uit. Maar tijd en zelfs de klok kunnen ook een bron van vernieuwing zijn. Door middel van mijn (promotie)onderzoek wil ik de komende tijd taal, kennis en inzicht verwerven in de manier waarop tijdsbeleving een veranderingsproces beïnvloedt.