HomeKS Bibliothèque › Article

Spelen is het nieuwe leren

par: Arne 111968022158 Arne Gillert - ; Source Opleiding & Ontwikkeling, nr 4 2013, p. 35-39   29-01-2022

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

In dit artikel wil ik een voorstel doen hoe je vanuit het perspectief van spelen naar leren kunt kijken. Als je dat doet, kom je op verrassend nieuwe aanpakken en ideeën hoe je beweging kunt brengen in complexe vraagstukken.

Ik begin met een verhaal, over het project van de tijdspaarders bij de Nederlandse Spoorwegen. Om vervolgens toe te lichten hoe je vanuit vraagstukken van leren en veranderen bij spelen kunt belanden. De kern van dit artikel is de beschrijving van zes principes van het spelen, die je bij het vormgeven van leer- en veranderinterventies als inspiratiebron kunt gebruiken.