Saskia Tjepkema

Zelfsturing en verbinding

Een proces van koerszoeken, ambities en waarden benoemen, de dialoog aangaan, talenten en krachten in kaart brengen, reflecteren, onderzoeken en experimenteren.

Current curiosity

Leren gaat samen met realiseren
wat je belangrijk vindt

Als je als organisatie iets wilt bereiken, kun je dat - kort-door-de-bocht gesproken - op twee manieren doen. Doelen stellen, procedures uitzetten en controleren wat er gebeurt. Of je gaat kijken naar wat er al is, energie mobiliseren en samen stappen zetten om iets moois te maken. Veel organisaties zijn ingericht op het eerste, terwijl de mensen vaak iets willen met het tweede: samen al lerend je doel bereiken. 

Zelfsturing en verbinding zijn daarin twee kernwoorden voor mij. Zelfsturen is het vormgeven aan die dingen die voor jou belangrijk zijn. Als dat lukt levert dat voldoening en zelfvertrouwen op. Verbinding betekent dat je het in gezamenlijkheid aanpakt. Een proces van koerszoeken, ambities en waarden benoemen, de dialoog aangaan, talenten en krachten in kaart brengen, reflecteren, onderzoeken en experimenteren. Organisch, maar je kunt het wel sturen! Als ik zie dat het mensen lukt om in hun kracht te staan, om alleen of samen hun aspiraties in werkelijkheid om te zetten, dan vind ik dat prachtig. De energie en inspiratie die daarbij loskomt, daar is het me om te doen.

 

De projecten die ik doe zijn heel divers: teamcoaching, individuele coaching, een MD-traject, intervisie, actie-onderzoek... Altijd gaat het om doelgericht en zelfsturend leren. Vaak ook om vernieuwing en verandering. Mijn rol is die van ontwerper van een rijke leeromgeving en begeleider van het leerproces. Daarbij gebruik ik graag verhalen, vragen, beelden, experimenten. Ik hou van mijn werk en vind het dan ook inspirerend om met vakgenoten van andere organisaties van gedachten te wisselen en samen op te trekken. Professionalisering van ons vak en van onszelf door mooie HRD aanpakken te ontwikkelen. Ook met leidinggevenden werk ik graag: zij hebben een belangrijke rol als het gaat om ontwikkeling van mensen en organisaties.

IMG 7510 111990423879
foto meisjes techniek saskia 2018 111970706083
IMG 9053a 111970706003