blogdc 111945594385

Het onderzoeken van samenwerkingspotentieel in Development Centers

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:


Vorig jaar werkten wij vanuit Kessels & Smit samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) aan een bijzonder traject. Bij de aanbesteding van een ingrijpend project in het Herman Gortercomplex in Utrecht, kende het RVB (naast een grote duurzaamheidsambitie) de wens om vorm te geven aan nieuwe manieren van samenwerking met partijen uit de bouwsector. Deze nieuwe vormen van samenwerken zien we steeds vaker in de bouwsector. Bouwbedrijven zoeken in consortia de samenwerking met startups en energieleveranciers.

 

Een goede samenwerking, zowel binnen het consortium als met de opdrachtgever is cruciaal voor het succes van een project. Elkaar begrijpen en vertrouwen zijn absolute voorwaarden voor samenwerking over grenzen heen.

 

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelden wij daarom een bijzondere variant van het Development Center. We keken in dat Development Center niet naar individuele kwaliteiten van mensen maar onderzochten het samenwerkingspotentieel binnen teams. We werkten met drie teams, elk samengesteld uit projectmedewerkers van het RVB en leden van aanbiedende consortia. Met behulp van het Development Center leerden die samengestelde teams een inschatting maken van hun samenwerkingspotentieel. Het werd bewust niet ingezet in de selectieprocedure maar leverde wel een snelle start op in de samenwerking binnen het team van RVB-medewerkers en het geselecteerde consortium.

 

De collega’s van het RVB schreven hier een mooi artikel over, wat nu op hun website te lezen is.

Meer weten over Development Centers?