HomeKS Bibliothèque › Article

Gras groeit niet door er aan te trekken.

par: Luk Dewulf - ; Source In Opleiding & Ontwikkeling. 16, nr. 5   17-06-2021

Cette page n'est pas disponible en français - Vue en Néerlandais:

De wereldwijde economische crisis heeft een grote impact op het beleid inzake leren, opleiden en veranderen in organisaties. Veel organisaties kiezen ervoor om door performance management en competentiemanagement meer vat en controle te krijgen op de resultaten van individuele medewerkers en teams. In nogal wat organisaties zorgt dat voor een cultuurschok en een verzuring van de arbeidsrelaties. Deze keuze is gevaarlijk en zal alleen op korte termijn zorgen voor meer comfort voor managers. Het staat leren gericht op duurzame gedrags- en organisatieverandering in de weg.