werken met verhalen 111848990934

Werken met verhalen in teamontwikkeling

Beweging brengen en verbinding versterken

This page is not available in English - View in Dutch:


Verhalen die rondgaan in een groep hebben impact op de samenwerking en teamontwikkeling – of ze nou expliciet zijn of niet. Een groep die bijvoorbeeld over zichzelf denkt: ‘het wordt nooit meer wat, onze beste tijd ligt achter ons’ reageert anders op nieuwe ideeën dan een team dat leeft in het verhaal ’we staan aan de start van een mooie toekomst’. En als er veel verschillende verhalen in omloop zijn, raken de gesprekken regelmatig in de knoop, omdat teamleden vanuit verschillende perspectieven praten of telkens in een debat of discussie belanden over wat ‘waar’ is.

 

Ieder team en ieder mens heeft zijn eigen verhalen over verleden, heden en toekomst. Als teamleider of coach kun je die verhalen aangrijpen als vertrekpunt voor de ontwikkeling en groei van het team. In het artikel 'Werken met verhalen in teamontwikkeling' dat verscheen in Onderwijs & Ontwikkeling (nr 1, 2023) beschrijven Saskia Tjepkema en Koen Weber voorbeelden van hoe je verhalen effectief kunt inzetten om samenwerking en teamontwikkeling te bevorderen.