HomeThema's

Leiders van de toekomst

This page is not available in English - View in Dutch:

Wat maakt toekomstgerichte leiders effectief?

Hier doen wij vanuit Kessels & Smit onderzoek naar; we bouwen aan een podcastreeks waar we de ervaringskennis en kunde in het waarmaken van maatschappelijke idealen in het werk van toekomstbewuste formele en informele leiders delen; we faciliteren workshops en geven gezamenlijk met organisaties vorm aan toekomstbewust handelen in de praktijk; we bouwen aan een community van gelijkgestemden; én er is een leiderschapstraject ‘Leiders van de Toekomst’ voor mensen die werk willen maken van maatschappelijke verandering in hun organisatie.

“Toekomst bewust handelen is het lef hebben om keuzes te maken die afwijken van de norm.”

(Imke van Gaal uit de podcastserie LvdT)

 

Betrokken K&S-ers

Litty van der Wal
Mara Spruyt
Marieke Grondstra
Ilse Boersma
Josianne Savonije
Derk van der Pol
Hanneke Queens

De podcast

De podcast verbindt mensen die geïnteresseerd zijn in het maken van maatschappelijke impact aan elkaar. De verhalen in de podcasts zijn gecreërd door stukjes van interviews met leiders van de toekomst. In gesprek met deze leiders nemen we steeds momenten van de waarheid onder de loep: situaties waar deze leiders ervoeren dat ze echt het verschil maakten op het gebied van bouwen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het levert waarachtige gesprekken op die bovendien energie genereren om nieuwe stappen te zetten. Zowel voor ons als onderzoekers als voor de toekomstbewuste leiders zelf.

 

De podcastreeks bestaat dan ook uit alle praktijkverhalen rondom toekomstbewust handelen uit de interviews. We bieden praktische tips en tricks om als leider (van de toekomst) effectief te zijn en delen de lessons learned van zo’n 25 (en counting) toekomstbewuste leiders waarmee wij een interessant toekomstbewust gesprek mee mochten hebben. Ons doel is om een duurzame beweging binnen organisaties op gang te brengen en te houden waarbij de individuele duwers en trekkers van die beweging van gereedschap en inspiratie worden voorzien om in hun taak te volharden en succesvol te zijn.

 

“Verdwalen in de juiste richting is nog altijd beter dan stilstaan.”

(Eva van Enk uit de podcastserie LvdT)

Onderzoek

Vanuit de interviews met de toekomstbewuste leiders kwam er een schat aan informatie los over wat bijdraagt aan de effectiviteit van (in)formele leiders in het vormgeven aan maatschappelijke verandering in de organisatie. We hebben de oogst van de interviews geanalyseerd en de hoofdthema’s opgespoord. In de two-pager én de podcast over het onderzoek delen we onze resultaten.

 

Een paar voorbeelden van thema’s die uit het onderzoek naar voren kwamen: we spraken met Wieke van de Haterd die binnen de gemeente Rotterdam handen en voeten geeft aan een nieuwe schuldenaanpak die zeer effectief blijkt te zijn. “Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving”, is haar stellige overtuiging. Haar enorme voortstuwende kracht heeft voor snelheid en resultaten gezorgd, maar daar moesten wel een paar heilige huisjes binnen de gemeente voor om. Ook spraken we Wouter Slob, die in zijn werkzaamheden binnen het waterschap aanzet tot het actief zoeken naar overeenkomsten in de behoeften: “we kijken teveel naar de verschillen maar zoek juist naar de overeenkomsten, en zorg dat iedereen meedoet”, is zijn devies. Eva van Enk, die vanuit de gemeente Eindhoven bouwt aan de energietransitie zegt: “je moet durven en mensen meenemen in het willen durven”. Dit zegt iets over het lef dat nodig is om iets anders te doen, en anderen te inspireren om dat ook te doen. Meerdere geïnterviewden spraken over het aangaan van het ongemak, omdat daar waar spanning zit ook ruimte is voor verandering.

 

Leiderschapstraject ‘Leiders van de Toekomst’

De FCE leergang ‘leiders van de toekomst’ leert mensen die bezig willen zijn met het maken van maatschappelijke impact bouwen aan een lange-termijn visie. Het korte-termijn denken en handelen wordt ingeruild voor het nemen van verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties, oftewel toekomstbewust handelen. De ‘leiders’ worden verbonden met andere ‘leiders’ en wisselen ervaringen uit om zo ook van elkaar te kunnen leren.

 

Ons idee is dat je bouwen aan ‘toekomstbewust handelen’ binnen organisaties kunt zien als een beweging. Het liefst begint het helemaal niet zo groot, maar juist klein met een aantal experimenten en personen die het belangrijk vinden of erin geloven dat toekomstbewustzijn een relevant thema is om binnen hun organisatie aan te werken. We gaan aan de slag met (informele en formele) leiders die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere, duurzame wereld omzetten in daden. ‘Leiders van de toekomst’ dus die binnen de context waarin ze werken grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en ‘gewoon’ te doen wat hun hart hun ingeeft.

 

Het leiderschapstraject is ontworpen met een enthousiaste delegatie van de leiders die we hebben geïnterviewd voor het onderzoek en de podcast. Op de website van de foundation for corporate education (FCE) kan je alle informatie over het leiderschapstraject vinden.

Toekomstbewust handelen in de praktijk – advies en workshops

Gaandeweg zijn we als organisatie steeds nieuwsgieriger geworden hoe we onze klanten kunnen ondersteunen bij het werken aan toekomstbewust handelen. Dat ligt misschien niet direct voor de hand, we zijn immers een adviesbureau op het gebied van leren, ontwikkelen en veranderen. En juist die drie zaken: het begeleiden van het leertraject, het ondersteunen in de ontwikkeling naar een duurzame organisatie en het ondernemen van de eerste stappen in het veranderproces rondom impact zijn zaken waar steeds meer behoefte aan blijkt binnen organisaties.

 

De afgelopen jaren zijn we steeds meer organisaties gaan ondersteunen in het veranderproces dat hierbij vanzelfsprekend hoort. Naar ons idee gaat dit naast milieuaspecten ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid, sociale inclusie en de impact op je omgeving.

 

Hieronder een paar voorbeelden van hoe we bij organisaties aan de slag zijn gegaan met het bouwen aan toekomstbewust handelen in de praktijk.

 

  • In het voorjaar van 2021 deden we onderzoek voor een MBO instelling die wilde leren van andere kennis instellingen op het gebied van duurzaamheid. Onze opdrachtgever was benieuwd naar de mogelijkheden om duurzaamheid concreet handen en voeten te geven. Welk proces is daar voor nodig? Welke stappen zijn belangrijk om mensen te verbinden en in beweging te laten komen? Om zo ook als organisatie in beweging te komen. In de roadmap vind je welke inzichten we daarbij op deden.

  • Bij Meander mochten we voor het opleidingscongres ‘Duurzaam Opleiden’ een bijdrage leveren. Tijdens de workshop ‘op-leiders van de toekomst’ lag de focus op toekomstbewust leiderschap. “Wat zijn bouwstenen voor succes en hoe kan je deze vertalen naar de dagelijkse praktijk van werken en opleiden?” was de centrale vraag. Deelnemers werden aan het denken gezet over hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de toekomstige generaties.

 

“Blijf bouwen aan je eigen waarden en laat andere mensen niet voor jou bepalen wat wel en wat niet mag. Blijf nieuwsgierig en blijf trouw aan jezelf.”

(Lianne Wellens uit de podcastserie LvdT)

De werkplaats ‘Bouwen aan Duurzaamheid’

In de werkplaats staat de vraag 'Hoe kun je als organisatie bouwen aan duurzaamheid' centraal, en wat de werkende factoren zijn om de beweging op gang te krijgen. Het is een online onderzoeksplek waar iedereen die geïnteresseerd is in het thema kan meedoen en een bijdrage kan posten. Daarnaast vormt het ook een offline ontmoetingsplek, met vier georganiseerde bijeenkomsten in het jaar. Daar vervullen wij de functie van host en bepalen we graag mét de deelnemers de invulling van het programma. We onderzoeken samen de interessante vragen en ervaringen rondom de onderzoeksvraag die leidend zijn voor de uitwisseling en het programma.

 

Gerelateerde blogs

“Het is belangrijk dat jouw eigen batterij ook duurzaam is, want bouwen aan de duurzame toekomst is een project wat constant doorloopt.”

(Ilyes Machkor uit de podcastserie LvdT)