Derk van der polcast 111823669830

De schakel voor succesvolle jongerenparticipatie

Een interview met Marjolein de Jong van Young Inspiration

This page is not available in English - View in Dutch:


In de Derk van der Polcast gaat collega en organisatiejournalist Derk van der Pol op zoek naar bijzondere verhalen en inspirerende personen in het vakgebied van Human Resource Development (HRD).

 

Jongerenparticipatie is onvermijdelijk in de maatschappij vandaag de dag. Stemmen van jongeren doen ertoe, maar hoe laat je jouw stem horen? En hoe betrek je jongeren bij besluitvormingsprocessen in organisaties en maatschappij? Deze vraag houdt Marjolein de Jong volop bezig. Zij is oprichter van Young Inspiration en werkt ruim 15 jaar aan jongerenparticipatie. In de Derk van der Polcast deelt ze haar inzichten hierover en biedt stappen voor organisaties die willen beginnen met het betrekken van jongeren.

 

Na 15 jaar boeit haar werk haar nog steeds enorm: “Mijn passie ligt in het creëren van ruimtes waar jongeren zich gehoord en gezien voelen. Elke dag voelt als nieuw, omdat ik steeds nieuwe inzichten krijg en jongeren inspireer om deel te nemen”.  Vanuit haar rol ziet ze het als de kunst om de schakel te vormen tussen jongeren en organisaties/maatschappij. Zo creëert ze plekken waarin er niet ‘over jongeren wordt gesproken’, maar mét. Zo ontstaan plekken waar jongeren zich gehoord en gezien voelen.

 

Aansluiten

Marjolein schetst dat organisaties en andere plekken in de maatschappij wel willen, maar veelal bezig zijn met de ‘hoe-vorm’. Haar stelling is dat er een stap voor zit: wat wil je nou precies weten van de jongeren en waarom? Om vanuit daar de vorm waarin je jongeren wilt betrekken te bedenken. Ze erkent bijvoorbeeld dat een jongerenraad of studentenraad niet voor iedereen aantrekkelijk is, en daarom pleit ze voor verschillende benaderingen. Ze illustreert dit met voorbeelden zoals gemeente straatinterviews, pizza-sessies en wandelgang-gesprekken op scholen. Volgens Marjolein is het belangrijk om verschillende vormen naast elkaar te hebben om een breder scala van jongeren te betrekken.

 

Ze schetst hoe ze te werk gaat: “Als er een bijeenkomst is, dan gaan we het vooral ‘doen’. Ik stuur deelnemers de wandelgang op en geef ze vragen mee die helpen om te ontdekken wat zich afspeelt in de wereld van jongeren. Vragen als: stel er wordt een film gemaakt wordt over jouw leven op school? Wat zou dan de titel van de film zijn, hè dan? Heb jij de hoofdrol? Zijn er nog andere spelers? Waar ben je trots op? Wat deed jij vanochtend tussen 7 en 9 uur?”

 

Over haar kernprincipe in de aanpak van jongerenparticipatie zegt Marjolein: “Ik daag organisaties uit om door de ogen van jongeren te kijken. Nieuwsgierigheid is de sleutel. Hoe kunnen we hun stem beter laten horen? Het is niet moeilijk, maar het vereist een andere kijk." Ze moedigt aan tot nieuwsgierigheid en het stellen van vragen zoals: "Wat willen jongeren eigenlijk?" en "Hoe kunnen we hun stem beter laten horen?". Door deze benadering worden organisaties aangemoedigd om ruimtes te creëren waar jongeren zich kunnen uiten en betrokken kunnen zijn.

 

Uit de praktijk: Samenwerking met Univé en de Belastingdienst

Marjolein deelt enkele praktijkvoorbeelden om haar werkwijze te illustreren. Ze werkte samen met Univé Verzekeringen om een jongerenteam op te zetten. Deze samenwerking begon vanuit nieuwsgierigheid en groeide uit tot een proces waarbij jongeren en Univé samen werkten aan vormen van jongerenparticipatie die daadwerkelijk werkte voor beide partijen.

 

Een ander lopend project betreft de samenwerking met de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen. In dit project worden jongeren actief betrokken bij het vormgeven van jongerenparticipatie binnen deze organisaties. De focus ligt op structurele samenwerking, waarbij jongeren niet alleen worden geraadpleegd, maar ook medebepalend zijn voor onderwerpen en thema's. Ze zegt hierover: “Jongeren willen begrijpen waarom zij betrokken worden. Het project is nog in ontwikkeling, maar het streven is naar structurele jongerenparticipatie, waarbij jongeren echt medebepalend zijn."

 

Concrete Stappen voor Organisaties: Aan de Slag met Jongerenparticipatie

Aan het einde van het interview geeft Marjolein concrete stappen voor organisaties die willen beginnen met jongerenparticipatie. Ze benadrukt dat de eerste stap is om nieuwsgierig te zijn en te bedenken wat je wilt weten van jongeren. Vervolgens moedigt ze aan om direct met jongeren in gesprek te gaan en hen uit te nodigen om te helpen bij het vinden van oplossingen.

 

Marjolein dringt erop aan dat het essentieel is om open te staan voor verrassingen en om zelf een nieuwe bril op te zetten. Ze benadrukt dat jongerenparticipatie niet moeilijk hoeft te zijn en dat het vooral draait om samenwerking en het geven van eigenaarschap aan jongeren. Nieuwsgierigheid vormt een belangrijke motor voor succesvolle jongerenparticipatie.

 

 

Beluister het hele verhaal van Marjolein in de Derk van der Polcast via Spotify of Apple Podcast.