HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Versnellen van innovatie door de impact inzichtelijk te maken

Door: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: FCE Foundation for Corporate Education   14-10-2022

Iedereen die bouwt aan innovatie in de praktijk, doet dat om iets te bereiken: een probleem aanpakken, een kans verzilveren of een doel realiseren. Je hebt iets voor ogen en daarom steek je er energie in. Om het vuurtje brandend te houden is het belangrijk af en toe te kijken in hoeverre er al resultaten van je vernieuwing zichtbaar zijn. Het zien van voortgang motiveert en geeft richting voor volgende stappen. Bovendien zijn er dikwijls andere betrokkenen die vragen naar de concrete opbrengsten van het initiatief. Bijvoorbeeld omdat zij zorgen voor meer tijd, nieuw budget of omdat zij verantwoording afleggen over de gedane investering. Het is nog niet zo eenvoudig om de impact van vernieuwingen scherp in beeld te krijgen. Je werkt immers niet van een vast punt A naar een vast punt B, waarop je rustig de effecten kunt meten. Innovatie in het dagelijkse werk heeft veel meer het karakter van een beweging die gaandeweg steeds breder wordt, in de zin dat er meer mensen bij betrokken raken. En die steeds effectiever wordt: na iedere stap kan je de kwaliteit van je interventies weer versterken. Die beweging verloopt zelden volgens een vooraf opgestelde planning. Vastlopers horen erbij, en soms doe je zelfs een stap terug om daarna ineens weer een doorbraak of versnelling te realiseren. Hoe kan je in dat ‘rommelige’, dynamische proces van bouwen aan vernieuwing toch zicht krijgen op de resultaten die je bereikt? Impactonderzoek kan daarbij helpen.

 

Artikel uit FCE Reader nr 2, behorend bij het FCE Festival ‘Versnellen van innovatie door de impact inzichtelijk te maken’, oktober 2022.