HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Regie nemen over een vernieuwend initiatief

Door: Rob Poell, Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: FCE Foundation for Corporate Education   26-11-2021

Het FCE-onderzoek ‘Van kleine doorbraak tot grootschalige innovatie’ leverde drie principes op die ertoe doen bij regie op innovatie. Suzanne Verdonschot legt deze principes voor aan hoogleraar HRD Rob Poell om te horen in hoeverre hij deze principes herkent vanuit zijn eigen kennisbasis. Dit artikel doet verslag van het interview.

 

Dit interview verscheen in de Reader bij FCE-festival nr 1 ‘Bouwen aan blijvende verandering’.