HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Medewerkers op de werkvloer geven vorm aan innovatie in het werk: onderzoek bij vijf organisaties

Door: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: Verdonschot, S.G.M. (2012, juni). Medewerkers op de werkvloer geven vorm aan innovatie in het werk: Onderzoek bij vijf organisaties. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen, Wageningen.   16-06-2012

De in dit paper gepresenteerde studie heeft tot doel meer te leren over de manier waarop innovatie op de werkplek tot stand komt. Het onderzoek vond plaats in vijf zeer verschillende organisaties (MBO-school; snoepfabriek; politieteam; gehandicaptenzorginstelling; ROC-school) waar betrokkenen werkten aan diverse innovatie-initiatieven. De methode bestond uit diepte-interviews met initiatiefnemers en ‘wandelganggesprekken’ met nauw betrokken vakmensen tijdens een rondleiding op hun werkplek. Het onderzoek bracht in totaal 36 doorbraken in kaart. Systematische analyse van deze doorbraken laat zien dat doorbraken in het innovatieproces net zo vaak tot stand komen door initiatieven van leidinggevenden als door initiatieven van direct betrokken medewerkers. In iets minder dan de helft van de gevallen worden ook experts, klanten of andere partners betrokken. Leren is in sterke mate gericht op het verkennen van nieuwe wegen (double loop) en in mindere mate op het benutten van kennis die vandaag al aanwezig is (single loop). Leren vindt voornamelijk plaats in de werkcontext.