HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Leerinterventies zijn pas succesvol als mensen iets anders gaan dóen in hun werk

Door: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot, Diede Stevens - ; Bron: Kessels & Smit, The Learning Company   06-11-2018

Een interview met Robert O. Brinkerhoff over het bepalen van de impact van training

 

Vijf jaar zijn nu bezig met impactonderzoek. We gaan voor klanten na wat de doorwerking is van leiderschapstrajecten, trainingen en veranderinterventies die zij doen in het werk van de deelnemers. We onderwerpen ook onze eigen leerinterventies aan onderzoek. Vaak gebruiken we de Success Case Method die ontwikkeld is door Robert O. Brinkerhoff en variaties op deze aanpak.

 

De kern van deze methode is dat je eerst een beeld ontwikkelt van de impact die je nastreeft. Vervolgens gebruik je een vragenlijst om een breed beeld te krijgen van de manier waarop mensen hun werk anders zijn gaan aanpakken. Interviews vinden daarna plaats om de verschillende verhaallijnen beter te begrijpen. De gedachte is dat beter weten wat mensen anders zijn gaan doén in hun werk na een interventie, helpt om de impact voor de organisatie te vergroten. Anders gezegd: als je beter snapt welke beweging je in gang hebt gezet met een leerinterventie, ben je ook beter in staat die beweging doelgericht te versterken.

 

In de afgelopen jaren maakten we veelvuldig gebruik van de boeken die Brinkerhoff schreef over het toepassen van deze methode. Maar zoals dat gaat met activiteiten waar je je op toelegt: je wordt er weliswaar steeds beter in, maar je krijgt er ook steeds meer vragen over. We legden daarom contact met Brinkerhoff en stelden hem al onze vragen. In twee gesprekken deelt hij met ons zijn kijk op leren in organisaties, het stimuleren van medewerkers en het bepalen van impact. Zijn kijk werkte voor ons ernorm verhelderend. In dit artikel doen we daarom verslag van de belangrijkste inzichten.