Koen Deblonde

Media

Als het maar over de essentie gaat !

Twintig jaar lang werkte ik voor de sociale sector, als directeur/leidinggevende voor het middenkader van teambegeleiders. Ik heb vanuit deze ervaring bijzondere affiniteit ontwikkeld met de rol en opdracht van leidinggevenden. Daarnaast zette ik verschillende samenwerkingsverbanden met andere organisaties uit het werkveld op, werkte mee aan het personeelsbeleid, maakte strategische oefeningen en loodste de organisatie door verschillende hervormingen. In deze periode deed ik reeds advieswerk voor gelijksoortige organisaties in Vlaanderen.

 

 

Ruime context, sterke dialoog

Mijn inzet is gericht op het creëren van een context waarin er bijzondere ontmoetingen kunnen ontstaan tussen mensen. Ik ben op mijn best in gesprek met mensen en ga op zoek naar wat hen raakt en wat hen helpt om in beweging te komen.  

Een sterke dialoog en een goed inzicht in de onderlinge dynamiek tussen mensen in de ruime context zijn de bron van leren en verandering. Het is ook mijn overtuiging dat in elke organisatie en in elk individu het potentieel aanwezig is om te leren en veranderen in de richting die nodig is. Dit wordt mogelijk gemaakt wanneer je met juist gerichte aandacht op onderzoek gaat.

 

Waarderend onderzoek

Daarom werk ik graag vanuit de principes van Appreciative Inquiry. Door samen waarderend te onderzoeken vertrek je vanuit gedeeld eigenaarschap en een grote betrokkenheid van het ganse systeem. Individueel belang en gedeelde belangen kunnen elkaar ontmoeten. Vanuit Appreciative Inquiry zoeken we naar het beste wat mogelijk is, waardoor er ruimte ontstaat om belemmerende overtuigingen en denken in termen van beperkingen, uit de weg te ruimen. 

 

Werken met individuen, teams, leidinggevenden en organisaties

Het liefst ga ik aan de slag met verschillende soorten vraagstukken. Ik begeleid teams en individuen die willen groeien en excelleren, of net vast zitten in een conflict. In mijn werk hecht ik veel belang aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Ik doe graag interventies met grote groepen (large group interventions). Bijzondere aandacht heb ik voor talentontwikkeling en  de ondersteuning van leidinggevenden in hun rol in teams en organisaties. 

 

Lees nog meer

Mijn achtergrond

Ik ben opgegroeid aan de rand van de stad Brugge in mijn gezin samen met mijn jonger zus. Het leven lag aan mijn voeten. Ik speelde op straat met de kinderen van de buurt. We hadden niets te kort. Mijn ouders waren harde werkers en wij trokken ons plan. Van toen af aan leerde ik begrijpen hoe je met groepen en systemen kon omgaan. Mensen samenbrengen en ervoor zorgen dat iedereen kon doen waar hij goed in was heb ik daar al beginnen ontwikkelen. Na mijn opleiding maatschappelijk werk begon ik te werken in de gevangenis met gedetineerden. Ik had snel door dat integratie in de samenleving de beste kansen op slagen had als mijn cliënten konden terugvallen op een netwerk van mensen en relaties. Dat ze ondanks alles toch een empathische omgeving konden vinden waar ze als persoon gewaardeerd werden in hun zijn. Ik werd snel leidinggevende. De eerste rol die ik opnam was coördinator van slachtofferhulp en daderhulp. Ik leerde hoe deze polariteiten samenbrengen een belangrijke voorwaarden waren voor herstel. Zowel tussen mensen als in mensen zelf. Het vermogen om de lichte en donkere kanten te waarderen zijn vaak het begin naar een volledige integratie van jezelf die ervoor kan zorgen om het leven te volle in de ogen te kijken. Later werd ik directeur en kreeg ik meer en meer voeling met hoe je ook dynamieken in systemen en structuren moest aanpakken om tot sterke organisaties te komen en duurzame veranderingen. 

Als leider ervaardde ik hoe belangrijk het was om een context te bouwen voor de medewerkers waarin ze persoonlijk konden ontwikkelen. Polariteiten moesten bestaan en meningsverschillen zorgden ervoor dat je meer en meer tot de essentie kon komen van datgene wat er nodig was om goed werk te doen. Ik leerde bewuster te zijn van mijn eigen impact en was meer in staat om te begrijpen wat het verschil was tussen wie ik ben en wat ik nodig heb en wat mijn medewerkers nodig hadden. Mensen samenbrengen doorheen de verschillen en ieder z’n kwaliteiten inzetten passend bij de persoon was een belangrijke sleutel naar goed leiderschap. Na 20 jaar zette ik de stap naar Kessels & Smit met een flinke pak bagage en ervaring werd ik uitgedaagd om mijn perspectief op het functioneren van individuen, teams en systemen te vergroten en te vernieuwen en zelf weer te groeien. Ik werd meer dan ooit uitgedaagd om mijn persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen en er steviger in te staan. In 2021 startte ik een 3 jarige trauma opleiding waar ik leerde de verbinding te maken tussen ons cognitief weten en de wijsheid van ons lichaam. Een nieuwe ontwikkelstap was leren kijken en luisteren naar mijn eigen lijf en dat van anderen. Ik leerde ook dat trauma verlangt om aandacht. Trauma energie gaat  om levenskracht die haar weg probeert te zoeken en kan bijdragen tot transformatie en fundamentele veranderingen in een mensenleven. Ik leerde mijn eigen trauma in de ogen kijken en kreeg hierdoor meer vrijheid en het vermogen om aan het stuur te zitten van mijn leven. 

 

 

 

Leiderschap

Leiderschap gaat voor mij over het ontwikkelen van je eigen bewustzijn waarbij je steeds meer het vermogen hebt aan het stuur van je leven te staan. Het gaat over het ontwikkelen van responsiviteit in plaats van reactiviteit.  Wat heb ik nodig, wat hebben mijn partner en kinderen nodig, wat heeft mijn team, mijn organisatie nodig om meer dan ooit aan het stuur te zitten. Ben je in staat je eigen gewoonte en overlevingspatronen te zien en te kiezen voor andere wegen? Ben je bereid om te zoeken welke energie uit trauma’s uit het verleden je kan inzetten om meer mens te worden? Kan je de wijsheid van je lichaam inzetten in elke ontmoeting met jezelf en anderen en de verbinding maken tussen weten en voelen, tussen je hoofd en je lijf?

Kan je het ongemak dragen en verdragen en vanuit diepe wijsheid keuzes maken die zich opdringen? Kan je kijken naar de wereld als een bron van opportuniteiten en bewust onderzoeken wie je wil zijn omdat je er een cruciale rol in te spelen hebt voor de mensen rondom jou? Wie kies je om te zijn? Ben je in staat te weten wat jou veiligheid geeft om kwetsbaar te zijn en ben je in staat om ook de veiligheid te creëren voor je partner, kinderen, collega’s, medewerkers zodat zij ook responsiever kunnen worden en los kunnen komen van het leven overleven zodat er een nieuwe duurzame realiteit kan embodied worden. Persoonlijk leiderschap en krachtige leiders ontstaan in deze bewustzijnsgroei. 

 

Tell Me, What is it you plan to do with your one wild and precious life?
Mary Oliver

Contact

Benieuwd naar wat Koen Deblonde voor uw organisatie kan betekenen?
+32 479 80 88 36

Bel of mail Koen Deblonde