HomeInspiratie en verdieping › Instrument

Kernsituaties Ontwerpen

 

Wat is het?

Kernsituaties zijn doorslaggevende 
momenten 
en 
vaardigheden 
in 
iemands 
werk.
 Momenten
 waarin
 
iemands persoonlijke aanpak
 het 
verschil 
maakt.
 Die 
momenten 
zijn 
vervolgens
 ook
 de 
kern 
van 
hun 
functioneren
 en
 daarmee 
ook van
 hun 
ontwikkeling.

 

Wanneer gebruik je het?

Veel organisaties zoeken naar manieren om leren van medewerkers te verbinden met organisatiedoelstellingen. De focus op kritische of kernsituaties is krachtig omdat die werkpraktijk en persoonlijke motivatie combineert. Het gezamenlijk beschrijven van kernsituaties volgens deze aanpak leidt tot diepgaande gesprekken over toepassing van de visie in concrete werksituaties, en welke rol daarin dan van de betreffende personen wordt verwacht. Verder geeft het een mogelijkheid om meteen de criteria te bepalen op basis waarvan je gaat evalueren. En uiteindelijk liggen er een aantal situaties die bruikbaar zijn voor het invullen van werkleeractiviteiten.

 

Deze leidraad is gemaakt voor de facilitator, het kader is bruikbaar als hand-out voor de mensen waarmee de facilitator werkt.