HomeInspiratie en verdieping › Artikel

Onderzoek moet tot actie leiden

Door: Suzanne Verdonschot web 111976674546 Suzanne Verdonschot - ; Bron: Science Guide   07-06-2010

Er wordt vaak gesproken over de kloof tussen wetenschap en praktijk. Wetenschappelijk onderzoek zou niet goed genoeg aansluiten bij de praktische vragen in de praktijk. En in organisaties zouden mensen onvoldoende gebruik maken van wetenschappelijke inzichten. In een opiniestuk dat deze week verscheen op scienceguide, betoog ik dat het denken vanuit die kloof in het beste geval helpt de kloof te verkleinen. Ik stel er een ander perspectief voor in de plaats. Je zou ook naar onderzoek kunnen kijken als een activiteit die twee bewegingen combineert: nieuwe inzichten opdoen én verandering teweeg brengen. Het gehele stuk is te downloaden (bestand hieronder) en te vinden op Science Guide