Mindfulness: basis voor goed gesprek

7 apr 09

Door: Margriet Schut - profiel | Categorie: Inspiratie
Mindfulness: basis voor goed gesprek

“Mindfulness means paying attention in a particular way;
On purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.
”       

Onlangs werkten we tijdens een ‘Kessels & Smit’ dag met ons gezelschap rond het thema ‘mindfulness’. De oefeningen die we deden en de gesprekken die we voerden vanuit een aandachtvolle houding, brachten ons van de ‘doe-modus’ naar de ‘zijn-modus’. Er was een opmerkelijke rust tijdens de lunch en ik merkte dat we met weinig woorden tot mooie, verdiepte gesprekken kwamen.

Wat is dat: mindfulness?

 

Mindfulness

To be mindful betekent ‘opmerkzaam’ zijn of ‘wakker’ zijn. Mindfulness is doelbewust je aandacht richten op het moment, zonder oordeel. Het is een vorm van concentratie waarin je je op een niet- reactieve manier bewust bent van je fysieke sensaties en emoties en van het moment.

 

Belang voor ons werk

De ervaring op onze bijeenkomst sterkte me in de gedachte dat mindfulness een thema is dat in ons werk veel betekenis kan hebben. Als je je bewust bent van het moment zoals dat zich aandient en daarin volledig aanwezig bent, wordt communicatie en interactie to the point en kan je adequaat handelen. Het maakt ook dat je minder oordeelt over wat zich nu voordoet. Gedachten zijn dan eerder gewoon gedachten in plaats van negatieve of positieve gedachten.
En het sterkere bewust zijn helpt je handelen vanuit de waarden die je belangrijk vindt.

 

Aan de slag

Enkele oefeningen en tips voor dagelijkse aandacht.Haal voordat je je bed uitstapt vijf keer aandachtig adem.Doe je dagelijkse bezigheden met aandacht, zoals tandenpoetsen, je schoenen aantrekken en de deur uitstappen.Neem geluiden bewust in je op. Luister echt naar een vogel, trein, gelach, de wind. Wees aanwezig en wakker.Eet met aandacht. Kijk bewust naar je eten, ruik het, kauw het en slik het dan pas door. Praat en luister aandachtig. Kun je luisteren zonder het op dat moment eens of oneens te zijn met wat er gezegd wordt- of ben je al aan het bedenken wat jij zo zult gaan zeggen?Wees je bewust van spanningen in je lichaam. Probeer er naar toe te ademen en wat van de spanning los te laten. Doe wat oefeningen tijdens de dag.

 

Meer lezen?

Enkele boeken:

  • Mindfulness. In de maalstroom van je leven, door Edel Maex, 2006 (ISBN 90-209-6516-6)
  • Werken met Mindfulness. Basisoefeningen, door Edel Maex, 2008 (ISBN 978-90-209-7676-2)
  • Handboek Meditatief Ontspannen, door Jon Kabat-Zinn, 2004 (ISBN 90-230-1044-2)

 

Een gedicht....

Als ik zit, dan zit ik.
Als ik sta, dan sta ik.

Als ik ga, dan ga ik, zei de man.

Maar dat doe ik ook, onderbrak de ander hem.

Nee reageerde de eerste.

Als jij zit, dan sta je al.

Als jij staat, dan loop je al.

En als jij gaat, ben je er al.


Andere interessante blogs op het thema “Inspiratie” voor jou geselecteerd:


Daar kunnen we een boom over opzetten: communicatie voor bosbeheerders

14 jan

Daar kunnen we een boom over opzetten: communicatie voor bosbeheerders

In bosbeheer gaan economie en ecologie hand in hand. Dat is het uitgangspunt van het driejarige Interreg project eco2eco . Verschillende Vlaamse en Nederlandse partners werken aan een duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten. (bron:...

15 gewaagde vragen voor Nieuwjaar

7 jan

15 gewaagde vragen voor Nieuwjaar

We staan over het algemeen te weinig stil bij hoe we ervoor staan. Ons brein is geneigd om al weer druk bezig te zijn met de volgende urgente gebeurtenis die zich aandient. Echt leiderschap, van jezelf en van anderen, vraagt om bewustzijn van waar je...

Artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouwveiligheid

20 dec

Artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouwveiligheid

Samen met Antonie Van Nistelrooij en Marcel Veenswijk van de Vrije Universiteit schreef ik het artikel " Urgency for Safety in construction: narratives of carpe diem, carpe pecunia and memento mori ". Het is een artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouw veiligheid....

Samen bouwen aan positief onderwijs: wat kun je als schoolleider doen?

17 dec

Samen bouwen aan positief onderwijs: wat kun je als schoolleider doen?

In toenemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van...

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

10 dec

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

Als veranderkundige heeft Ton ten Broeke een fascinatie voor ‘hoe het gaat’: wat is de achterkant van veranderprocessen? Hoe ziet het eruit achter de aanpakken en stappenplannen? Daar waar het echte werk gebeurt. Hij heeft zes vakgenoten geïnterviewd over precies dát aspect van het werk....

Ontwikkeling van een positief schoolklimaat: gesprekken als hefboom voor organisatie-ontwikkeling

3 dec

Ontwikkeling van een positief schoolklimaat: gesprekken als hefboom voor organisatie-ontwikkeling

Positief Onderwijs gaat over de vraag hoe we in school structureel aandacht kunnen besteden aan bekwaamheden die leerlingen helpen om te floreren, tijdens de schooltijd en erna. Er is een schat aan beproefde lesmethoden en programma’s beschikbaar, denk aan mindfulness op school, Positive Behaviour Support projecten, Deep Democracy, talentlessen, en de Gelukskoffer. Die zijn onmisbaar en waardevol. En ze werken vooral als er in de hele school een klimaat heerst waarin naast aandacht voor prestaties ook consistent oog is voor welbevinden, talent, energie, en positieve relaties. Niet alleen voor de leerlingen, ook voor de docenten.

Hoe geef je leiding aan de ontwikkeling van zo'n positief schoolklimaat? Schoolleider en onderzoeker Mathew White van de Adelaide University heeft er een duidelijk antwoord op: “Leidinggeven aan positief onderwijs? Dat betekent vooral zorgen voor positieve gesprekken, in plaats van negatieve. Door de gesprekken te beïnvloeden, beïnvloed je het hele klimaat in de school.”

Het seizoen van uiterlijke rust en innerlijke groei: een reflectieve winter

29 nov

Het seizoen van uiterlijke rust en innerlijke groei: een reflectieve winter

Het einde van het jaar nadert, de avond valt elke dag op een vroeger moment. Het is koud en het liefst zit je binnen, warm en droog. Even los van de najaarsdrukte op werk en nog net voor de piek van de decemberdrukte… Een mooie...

Van inspiratie naar actie: Positive Education Conference 2018

17 nov

Van inspiratie naar actie: Positive Education Conference 2018

Van 23 tot en met 26 juni 2018 kwamen in Fort Worth, Texas zo’n 800 mensen uit 30 landen bijeen voor de tweede IPEN Wereldconferentie op het gebied van positief onderwijs, oftewel: onderwijs waarin werken aan kennisontwikkeling en versterken van welbevinden hand in hand...
vorige
1 2 3 ... 64 65 66
volgende