HomeInspiratie en verdieping › Instrument

Communicatiepiramide

20-08-2019

Wat is het?

De communicatiepiramide biedt een manier om te kijken naar het communicatieproces tussen mensen. Het helpt je onderscheid te maken tussen verschillende niveaus in een gesprek.
Door hier inzicht in te hebben, kan je je interventies daar op aanpassen wat een positief effect heeft op de communicatie.

 

Wanneer gebruik je het?

In ieder gesprek, individueel of in een groep kan je gerichte interventies doen door aandacht te hebben voor elkaar en voor de verschillende niveaus in communicatie. Dat levert begrip op voor elkaars standpunt en versterkt de inhoudelijke kwaliteit van een gesprek.

Bij een verduidelijking van de inhoud werkt een ontvangstbevestiging, een samenvatting of een vraag. Naast de inhoud geeft focus op de relatie verdieping aan het gesprek. Dan past een reflectie en het benoemen van gevoel.

Door korte interventies op verschillende niveaus en gesprekspartners die zelf kunnen schakelen in deze niveaus verlopen gesprekken en bijeenkomsten sneller en beter.