IMG 2981a

Joep Schuermans


BelgiŽ

Innovatie als creatief proces


Er zijn nog veel organisaties waarin men op een klassieke manier denkt over leren. Leren is dan synoniem met opleiden, kennisoverdracht in klassen of groepen, met de nadruk op expertise en specialisatie. Er is weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkelingsvraagstukken en talenten. Voordat ik mij aansloot bij Kessels & Smit heb ik in zo’n organisatie gewerkt, als opleidingsverantwoordelijke. Mijn denken over leren en ontwikkelen paste echter niet meer goed in die werkcontext, ik voelde geen mogelijkheden meer tot groei. Die zijn er nu weer volop!

Ik wil graag het verschil maken door samen met mensen veranderingen vorm te geven, niet top-down, dat pakt zelden goed uit. Als extern adviseur heb je een andere rol en positie, waardoor je vaak sneller en meer invloed hebt. Een intern adviseur heeft vaak te maken met machtsverhoudingen, politiek, trage processen en besluitvorming, die belemmerend werken. Natuurlijk heb je daar als extern adviseur ook mee te maken, maar op een andere manier. Je treedt een organisatie binnen op het moment dat er een (urgente) vraag speelt. Daaruit komt na intensieve samenspraak een opdracht voort, waarvoor commitment ontstaat bij management, ontwikkelaars en medewerkers. Het prettige aan opdrachten vind ik dat er een begin en een eind aan zit. Dat maakt dat je efficiënt en effectief kunt werken.

Ik heb heel veel zin om helemaal te gaan voor alles wat met innovatie in organisaties te maken heeft. Innovatie opgevat als creatief en spannend ontwerpproces. Samen met teams onvermoede mogelijkheden ontdekken, een beetje uitvinder zijn….. Dat is de manier waarop ik graag een bijdrage lever aan producten en diensten. Ontwerpend, onderzoekend, samenwerkend.
Vooralsnog voel ik me meer aangetrokken tot product-design dan tot service-design. Dat komt denk ik vooral omdat ik visueel ben ingesteld. Ik schets veel, zowel concrete als schematische voorstellingen. Dat kunnen concrete producten zijn, maar bijvoorbeeld ook een businessmodel. Visualiseren in beeld en tekening helpt om concepten te verhelderen, handen en voeten te geven en te verankeren.

Mijn verlangen en grote drijfveer is: mensen inspireren. Dat kan in veel verschillende situaties, een-op-een of in een groep. Een grote groep inspireren en dan die energie voelen terugkomen….