HomeInspiration › article

Verbinding als kern van een duurzame kennissamenleving

By: Robert van Noort, 2023 Pieterjan small 111834906645 Pieterjan van Wijngaarden - ; Source: Develop nr 3, 2008, p.97-104   07-23-2008

This page is not available in English - View in Dutch:

In de laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de sociale en duurzame aspecten van organisaties. Deze focus leidt echter in vele gevallen nog niet tot geïntegreerd denken en handelen inzake deze aspecten. In een gesprek geeft de Zuid-Afrikaanse ondernemer Tony Frost (voormalig directeur van het Wereld Natuur Fonds in Zuid-Afrika) de essentie weer: de verhouding tussen financieel-economische belangen, de sociale context en duurzaamheid binnen een organisatie. Het gaat om integrale sturing en om gezamenlijke verantwoordelijkheid voor deze drie thema’s.

 

In ons gesprek pleit Frost voor de integratie van aanpakken binnen een organisatie. Geïnspireerd door Frost pleiten wij voor de integratie van benaderingen binnen een samenleving. Hoe kunnen organisaties, maatschappij en individuen werkwijzen integreren om te komen tot de essentie van een duurzame samenleving?

 

In dit artikel schrijven we over de creatie van duurzame verbindingen tussen individu, organisatie en samenleving. We veronderstellen dat deze verbindingen een vorm kunnen zijn waarin financieel-economische belangen, sociale omgeving en duurzaamheid zijn te integreren. We gaan vooral in op welke verbindingen een duurzame samenleving ontwikkelen. In onze zoektocht hebben we weinig informatie gekregen over de leerprocessen die ten grondslag liggen aan deze verbindingen.
Met dit artikel geven we vervolg aan artikelen die eerder zijn verschenen in Develop, namelijk De Learning Society Roadmap (Van Noort, 2005) en Change: the art of connecting (Van Noort &
Gillert, 2006).