HomeInspiration › tool

Veranderredenering

06-20-2019

This page is not available in English - View in Dutch:

Zonder helder verhaal is het moeilijk om anderen te betrekken bij de verandering. Door samen een veranderredenering te maken kun je een gemeenschappelijk perspectief creëren. Dit doe je door het expliciteren van overwegingen, doordenken van consequenties van keuzes, terugredeneren op basis van gewenste effecten en reflecteren op het eigen handelen.

 

Er zijn 6 relatief eenvoudige vragen die aanzetten tot een gesprek. Het gaat over waarom, wat, wie, waartoe, wanneer en hoe (bron: De Veranderversneller, Kilian Bennebroek):

 

 • Waarom veranderen? Je zoekt naar de veranderintentie. 
  Gaat over de aanleiding en wat maakt veranderen nodig, wenselijk of zinvol is. Het motief van de initiatiefnemer. Waar zit de pijn, de aanleiding en met welke intentie? Is er een probleem of vooral een verlangen?
 • Wat veranderen? Je zoekt naar het veranderidee.
  Gaat over de inhoud, wat er niet goed gaat, wat er juist wel goed gaat, wat er beter kan, welke kansen en mogelijkheden zijn er? Deze ideeën kunnen betrekking hebben op betekenissen, cultuur, structuur, systemen, etc.
 • Waartoe veranderen? Je zoekt naar de veranderrichting.
  Gaat over het doel, de koers of de richting van de verandering. Wat dient er bereikt te worden, wat is de stip op de horizon? Als de verandering gerealiseerd is, wat is er dan klaar? Welk effect, functie of werking heeft dit beoogde resultaat van de verandering?
 • Hoe veranderen? Je zoekt naar het veranderpad.
  Gaat over de aanpak en inrichting van het veranderingsproces. Wat is de concretisering van de veranderlogica? Welke interventies of werk- vormen dienen bij te dragen aan de realisatie van de verandering? Hoe ziet het procesontwerp van de verandering eruit?
 • Wie veranderen? Je zoekt naar de betrokkenen.
  Gaat over de mensen die betrokken zijn zoals klanten, leveranciers, supporters, slachtoffers, etc. De systeemgrenzen, wie mag er mee praten, meedenken en meebeslissen? Welke vertrouwensgroepjes en regime- bewakers spelen een belangrijke rol?
 • Waar en wanneer veranderen? Je zoekt naar de logistiek en planning.
  Gaat over de planning van de verandering, verwachtingen over tempo en effect van de interventies die worden ingezet. De logistieke inrichting van de interventies (wanneer gaan we wat doen). Eventuele ‘deadlines”, beschikbaarheid van relevante betrokkenen.

 

De veranderredenering staat uitgebreid beschreven in deze blog van Ton ten Broeke.