dreamstime m 66427008

This page is not available in English - View in Dutch:


Een belangrijk moment in mijn studietijd was een toevallige ontmoeting met Joseph Kessels. Die ontmoeting vond plaats in de kantine van de faculteit voor Toegepaste Onderwijskunde op de campus van de Universiteit Twente. De kantine van onze opleiding deed destijds denken aan een zwembad. Veel licht door hoge ramen. En alleen maar tegels. Een prima plek om mensen zomaar te ontmoeten. Dat wel. Maar toen hij antwoordde op de vraag die ik hem stelde, kon ik wel door de grond zakken …
 
Het was al een tijdje bekend dat prof. dr. Joseph W.M. Kessels hoogleraar zou worden aan de Universiteit Twente. Voor Orator, ons faculteitsblad, hadden we hem benaderd voor een interview om hem zo bij ons op de opleiding te verwelkomen. Als hoofdredacteur van Orator was ik benieuwd hoe hij terugkeek op het zojuist verschenen artikel. Dat vroeg ik hem midden in de kantine met allemaal kakelende mensen om ons heen.
 
“Eigenlijk niet zo goed”, antwoordde hij en hij pakte het blad erbij. “Kijk, zie je. Het is helemaal verknipt.” Het schaamrood steeg mij naar de kaken. Hoe kon dit gebeuren? Het artikel was inderdaad helemaal door de war geraakt bij de opmaak. En ik had het als hoofdredacteur niet opgemerkt. “Ehm, dat is niet zoals het moet zijn. Hoe kan ik het goedmaken?”, vroeg ik meteen.
 
Met het stellen van die vraag begon onze gezamenlijke reis. Deze reis was voor mij een belangrijke fase in de ontwikkeling van mijn ondernemerschap. Professor Kessels, die ik later als collega Joseph zou noemen, nodigde mij uit om een artikel te schrijven over duaal wetenschappelijk onderwijs. (Dat is de combinatie van werken en studeren aan de universiteit.) In de jaren die volgden, gingen we samen naar Amsterdam, Antwerpen, Parijs en Rotterdam om over dit thema te vertellen op onderwijskundige congressen.


We beleefden plezier aan het debat over de verbinding van studie en werk. Met een aantal anderen hebben we jarenlang het thema duaal wetenschappelijk onderwijs op de kaart weten te zetten. Tot op het hoogste universiteitsniveau: de vereniging van universiteiten VSNU.

Het was het begin van een samenwerking die voor mij uitmondde in ondernemerschap bij Kessels & Smit. Destijds had ik niet kunnen denken dat de fout die ik toen maakte zo positief had kunnen uitpakken.

Maak jij fouten en wil je daarvan leren? Schrijf je in voor het webinar van Kirste den Hollander en mijzelf op 12 april 2017 om 20.30 uur.