kessels - tweedehands kennis
HomeBookstore › book

Tweedehands Kennis

By: Joseph Kessels, Herman Gordijn - ; Publisher: Den Haag: HRD Fonds – Performa. (ISBN: 9076834 156)   11-29-2005

This page is not available in English - View in Dutch:

Een bundel met korte verhalen en tekeningen over alledaagse gebeurtenissen die een ander licht laten schijnen op vraagstukken rond leren, opleiden, werken en leidinggeven.