joseph kessels-opleidingskunde
HomeBookstore › book

Opleidingskunde. Een bedrijfsgerichte benadering van leerprocessen

By: Cora Smit, Joseph Kessels - ; Publisher: Kluwer   11-29-2007

This page is not available in English - View in Dutch:

 

 

In deze nieuwe druk van Opleidingskunde staat een visie op opleidingen centraal die inmiddels gemeengoed geworden is in dit vak: opleiden als hulpmiddel om organisatiedoelstellingen te realiseren en de persoonlijke vakbekwaamheid van medewerkers te ontwikkelen.

 

 

  • Hoe zet je opleidingen strategisch in - dat wil zeggen, zodanig dat ze een bijdrage leveren aan het bereiken van doelstellingen of het oplossen van problemen?
  • Hoe ontwerp je leertrajecten zó, dat ze aansluiten bij de situatie op de werkplek én bij de persoonlijke ambities van de medewerkers? En dat ze leiden tot gedragsverandering?
  • Hoe meet je of opleidingsinterventies succesvol zijn geweest?

 

Vragen waar opleidingsadviseurs dagelijks mee te maken krijgen. Het repertoire aan leerinterventies in organisaties is de laatste jaren sterk verbreed, door aandacht voor thema's als werkplekleren en kennisproductiviteit. Opleidingen en trainingen blijven daarbij krachtige en veelgebruikte instrumenten. Wel wordt er steeds kritischer gekeken naar deze instrumenten: zijn ze wel passend voor het probleem dat speelt? Is een opleiding het meest effectieve middel?

 

Dit boek bevat bijdragen over opleidingskundige thema's op verschillende niveaus, van strategisch tot praktisch, zoals:

  • de vormgeving van het opleidingsbeleid (tegenwoordig ook: ‘leer- en ontwikkelbeleid');
  • het meten van opleidingsrendement (leerrendement);
  • het ontwerpen van krachtige leertrajecten;
  • het ontwikkelen van aantrekkelijke leermaterialen;
  • het faciliteren van activerende leerbijeenkomsten.