HomeInspiration › article

Betweters weten wel beter

By: martijn small 111976003371 Martijn van Ooijen - ; Source: Aan de Orde, editite 6, december 2023   01-10-2024

This page is not available in English - View in Dutch:

"Misschien vraagt de tijd om organisatieadviseurs die meer geëngageerd raken. Adviseurs die verder kijken dan de adviesopdracht, die rekenschap geven van de tentakels van het eigen handelen."

 

Martijn van Ooijen was onlangs op het Betweterfestival in Utrecht en werd geinspireerd door een tweegesprek met filosofe Naomi van Steenbergen over het concept ‘alledaags schaden’. Datgene wat we doen of laten heeft impact op de aarde en de volgende generaties. We wegen volgens Naomi te weinig af of datgene wat we ‘winnen’ bij een bepaalde actie, op kan tegen de ‘schade’ die het veroorzaakt. Hoe doen wij dat als organisatieadviseurs? 

 

"(...) Als ik de morele ‘winst- en verliesrekening’ van de organisatieadviseur wil bekijken, moet ik al snel denken aan waar we vandaan komen. Het vak van de organisatieadviseur vindt haar oorsprong in het marktdenken, denk aan organisatiegoeroe’s als Taylor. Agile, scrum, lean management, procesoptimalisatie… vertrouwd repertoire, waarbij de onderliggende waardes neerkomen op efficiency, sneller, beter, meer control. Bovendien, organisatieadviseurs zijn veelal zelf georganiseerd in bedrijven, gestoeld op diezelfde principes (bv. winstgedreven, targets). Als ik denk aan de factuur die ik opstuur naar de organisatie met een publieke functie; weegt wat ik daar kom brengen eigenlijk op tegen wat ik daarvoor terugvraag?(...)"

 

Lees de hele column