werkplek

Welbevinden en zelfontwikkeling op het werk

This page is not available in English - View in Dutch:


Wat is de samenhang tussen welbevinden in je werk en de mate waarin iemand open staat voor het leren van nieuwe dingen? Dat vond ik een boeiende vraag voor mijn afstudeeronderzoek. Een vraag die vooral voortkwam uit mijn eigen wens om datgene te doen wat ik leuk vind. Want wat is nu mooier dan geluk ook te ervaren in het werk dat je doet?

 

Zelfontwikkeling

Om te bekijken of mensen al dan niet leren in hun werk heb ik gekeken naar de mate waarin zij:

  • bewust leerdoelen opstellen - gekoppeld aan levensthema`s die voor hen belangrijk zijn,
  • verantwoordelijkheid nemen voor het plannen en het ondernemen van de juiste stappen om deze te bereiken.

Mijn hypothese was dat welbevinden een belangrijke voorwaarde is om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling (en misschien ook wel een gevolg ervan....). Anders gezegd: als je je goed voelt in je werk, zul je eerder actief aan de slag gaan met je eigen leren dan wanneer dat niet het geval is.

 

Welbevinden

Maar hoe meet je iemands welbevinden in het werk? In de literatuur vond ik drie begrippen die nauw blijken samen te hangen met de mate van welbevinden: persoonlijkheid, positieve emotie en levenstevredenheid. Het gaat hierbij dus steeds om subjectief welbevinden: hoe beleeft iemand zijn geluk in het werk zelf? Die heb ik als vertrekpunt genomen en vervolgens onderzocht of en hoe deze samenhangen met de mate waarin iemand actief is in zijn eigen ontwikkeling.

 

Belang van welbevinden op het werk

Geen hypothese die uit de lucht kwam vallen. In onderzoeken van onder andere Wright en Cropanzano en Sandberg komt een relatie naar voren tussen de prestatie van een medewerker en de ontwikkeling die hij of zij doormaakt. Zij vonden ook een relatie tussen de mate waarin mensen zich ontwikkelen en de manier waarop ze hun werk beleven (positief of negatief). Die beleving wordt niet alleen door externe factoren bepaald, maar juist ook heel sterk door individuele eigenschappen, zoals persoonlijkheid en emotie. Het is dus niet altijd te beïnvloeden voor een organisatie. Maar wel belangrijk om te snappen hoe het werkt, wanneer je eraan hecht dat jijzelf en anderen zich ontwikkelen.

 

Meest opvallende uitkomsten

Hier twee inzichten die mij zelf heel erg zijn opgevallen:

  • Persoonlijkheid speelt een rol. Ik heb gekeken naar de relatie tussen een aantal persoonlijkheidskenmerken (zoals extraversie) en de mate waarin mensen ontwikkeldoelen opstellen. Opvallend genoeg bleek zorgvuldigheid een belangrijke factor. Wanneer een persoon georganiseerd, gedisciplineerd en weloverwogen te werk gaat en gericht is op prestatie zal hij eerder geneigd zijn tot het opstellen van ontwikkeldoelen.
  • Ook positieve emotie blijkt een belangrijke factor te zijn in de mate van zelfontwikkeling van een individu. Emoties organiseren, psychisch gezien, de wereld om ons heen doordat ze ons activeren. Positieve emotie breidt het denken en doen uit bij een persoon. We ervaren een situatie die ons uitdaging en vernieuwing biedt. Dit kan tot gevolg hebben dat we geïnteresseerd raken en meer willen weten en doen in die betreffende situatie. Negatieve emoties daarentegen hebben eerder een remmend of vermijdend effect op een individu. Het onderzoek laat zien dat de verbredende kracht van positieve emotie bijdraagt aan de mate van zelfontwikkeling.

 

En nu... verder!

De conclusies zijn voor mij interessant, ook omdat ze bevestigen wat praktijkmensen zoals coaches en managers vaak intuïtief al weten. Welbevinden en zelfontwikkeling zijn voor mij, net als voor veel anderen, belangrijke thema’s. Ik ben hier mee bezig in mijn dagelijkse leven omdat ik wil ontdekken wie ik ben en waar ik goed in ben! Daar wil ik gebruik van maken om in mijn carrière enerzijds iets te doen waar ik goed in ben en wat ik leuk vind, en anderzijds ondersteuning te kunnen bieden in de ontwikkeling van anderen. De ontdekking van het belang van positieve emotie was voor mij met name een trigger die ik herken in mijn eigen praktijk. Wanneer ik een positieve emotie ervaar, wil ik ook daadwerkelijk meer. Literatuur lezen, nieuwe mensen ontmoeten of nieuwe dingen leren.

Zie hier de uitdaging die ik aan wil gaan in mijn toekomstige baan. Hoe kunnen juist persoonlijke factoren meer betekenis krijgen binnen organisaties zodat het volle potentieel van een medewerker naar boven wordt gehaald. Waardoor deze ‘mens kan zijn in zijn werk’!