HomeInspiration › article

Woorden wekken, voorbeelden strekken

By: Geert van Hootegem, Gert van Beek, Lieve Scheepers - ; Source: Acco Uitgeverij   04-25-2008

This page is not available in English - View in Dutch:

Tusssen juni en september 2006 startten 12 projecten, onder de vleugels van het Europees Sociaal Fonds, met als doel de werkbaarheid te verhogen via ingrepen in de arbeidsorganisatie. Hun verhalen zijn gebundeld in dit boek, dat zowel een inspiratie- als leerboek wil zijn. De gebundelde ervaringen van de pilootprojecten zullen ondernemers, leidinggevenden en werknemers inspireren om samen werk te maken van sociale innovatie. Aan de projectpromotoren is tevens gevraagd de hindernissen, lessen, tips & tricks, do’s en don’ts neer te schrijven.

 

De bijdrage van Kessels & Smit, 'Waarderingsgebaseerd leren op de werkvloer' van Lieve Scheepers, beschrijft een verandertraject bij ruitenwisserfabrikant Bosch. In dit traject staat het creëren van betrokkenheid op de werkvloer centraal. Hoe spreek je de energie van mensen aan om mee te denken en te werken aan innovatie in de eigen werkomgeving, en hoe kan zo'n proces leiden tot efficiëntere werkprocessen én meer plezier in het werk.

woordenwekken