HomeInspiration › article

Maatschappelijk verantwoorde business schools

By: Joseph Kessels - ; Source: Develop, nr. 3, 2008, p. 33 - 39 Rotterdam: Performa   02-25-2008

This page is not available in English - View in Dutch:

Welke rol kan managementeducatie spelen bij het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen? De kritiek van progressieve managers en ethici op de klassieke business schools dat deze te weinig bijdragen aan de ontwikkeling van een verantwoordelijk leiderschap, heeft bij een aantal business schools geleid tot een zelfreflectie op de wijze waarop zij hun taak willen vervullen. Zo ook bij TSM Business School, dat leiderschap en ondernemerschap ten behoeve van sociale innovatie als missie voert. Dit artikel gaat in op de manier waarop ze dat vormgeven.