HomeInspiration › article

Leren in een kennissamenleving

By: Joseph Kessels - ; Source: BLIND! Nr. 7   02-19-2006

This page is not available in English - View in Dutch:

Het onderwijs maakt een interessante ontwikkeling door. De aansluiting van scholen en opleidingen bij het werkveld en de samenleving krijgt op het ogenblik veel aandacht. De eisen die de samenleving stelt zijn hoog en de bekwaamheden van een toekomstige beroepsbeoefenaar zijn complex van aard. Niet alleen hechten we waarde aan een specifieke materiedeskundigheid, maar ook aan het vermogen om zelfstandig te handelen in ongewone probleemsituaties en aan de vaardigheid om met anderen samen te werken en te communiceren. Het zijn belangrijke factoren die iemand aantrekkelijk maken voor werk in een kennissamenleving. Medewerkers moeten kunnen reflecteren op wat zich voordoet en daaruit lering trekken voor wat nog komt. Het liefst zien we jonge mensen die het formele onderwijs verlaten als zelfbewuste professionals, die weten wat ze willen en hun talenten verder zelfstandig kunnen ontwikkelen. We hopen dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en daarin hun eigen koers kunnen uitstippelen, waarbij ze hun hart kunnen leggen in het werk dat ze gaan uitvoeren. De vraag is of het onderwijs en de opleiders voor zo'n ruim pakket van eisen zijn toegerust.

 

Link naar artikel