HomeInspiration › article

Werken aan duurzame gedragsverandering: transfer bevorderen bij coaching in arbeidsorganisaties

By: saskia tjepkema copy1 111990526368 Saskia Tjepkema, Cora Smit - ; Source: Leren in Ontwikkeling, 2003, no. 3, jrg. 3, p. 24-28   02-18-2003

This page is not available in English - View in Dutch:

Het doel van coaching is uiteindelijk om medewerkers te helpen bij het bereiken van die verlangde, duurzame gedragsverandering op de werkplek. Dat is een uitdaging. Men stapt immers vaak pas naar een coach als de problemen al een tijd spelen. De gedragspatronen die men wil veranderen zijn vaak al behoorlijk ingeslepen, en daarmee ‘resistent’ tegen verandering. Dat geldt zeker voor de onderliggende overtuigingen en gedachten die ‘toestemming’ geven voor bepaald gedrag. Bovendien vindt de coaching vaak plaats buiten de eigenlijke werkplek. Je kunt daar situaties en patronen analyseren, voornemens formuleren en vaardigheden oefenen, maar de eigenlijke gedragsverandering vindt plaats in een situatie waar de coach niet bij is. Hoe kun je mensen daar toch bij ondersteunen?

Dit artikel verkent verschillende mogelijkheden om transfer van het geleerde te borgen bij coaching.