plantjeklein

Bachelor Security Management geaccrediteerd

This page is not available in English - View in Dutch:


Misschien zag u het al in de media: Nederland is een nieuwe hogeschool rijker. Vanaf 1 september 2009 gaat hogeschool Kenloo in Apeldoorn open. Eén van de vier opleidingen is de Bachelor SecurityManagement. Als projectleider was ik betrokken bij het proces van het ontwerpen en accrediteren van deze geheel nieuwe opleiding. 

 

Security Management?

Deze Bachelor opleiding leidt op tot functies binnen bedrijven die behoren tot de 'Vitale Infrastructuur'; organisaties die diensten voor grote groepen Nederlanders regelen waarbij verstoringen de hele maatschappij ontwricht kan raken. Denk aan organisaties op het gebied van energie, telecommunicatie, waterbeheer, rechtsorde, financiën, transport, voeding. Securitymanagers brengen beveiligingsrisico's in kaart en ontwerpen en implementeren beveiligingsmaatregelen. Hun kernopgave is om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen en imagoschade van het bedrijf te voorkomen. Ze zijn veelvuldig in beeld bij directie en management maar hebben ook veel contacten met medewerkers binnen de bedrijfsprocessen.

 

Pionieren

We hebben voor dit traject gepionierd. Voorheen waren op securitygebied alleen MBO-opleidingen. Het traject moest dus helemaal nieuw opgezet worden. De aanpak bestond uit een drietal fasen:

  1. opstellen beroepsprofiel: via zo'n twintig interviews met professionals in het Securityvakgebied hebben we een het werk van de securitymanager beschreven. Via een werkveldconferentie is dat profiel gevalideerd. Tevens leidde dit tot de contouren van de vierjarige opleiding
  2. ontwerpen opleiding: in verschillende ontwerpsessies met security-organisaties zijn met name de kwartielen van de propedeuse ontworpen.
  3. tenslotte is de aanvraag geschreven die leidde tot goedkeuring door de NVAO.  

 

Enkele bijzondere kenmerken van deze Bachelor:

  • grote security-organisaties hebben zich verbonden aan het programma; studenten krijgen hierdoor les van vele hoogwaardige docenten die ook in de securitypraktijk werken.
    beroepstaken van de Securitymanager zijn de basiselementen van de opleiding. 
  • al tijdens de propedeuse doen de studenten onderzoek in de verschillende sectoren van de Vitale Infrastructuur.
  • slagen voor de propedeuse levert de studenten ook een branchegebonden internationaal geldig certificaat op: Certified Protection Officer.