HomeInspiration › tool

Ontwikkelgesprekken voeren

This page is not available in English - View in Dutch:

 

Wat is het?
Wil je als leidinggevende vanuit een waarderend perspectief ontwikkelgesprekken voeren met medewerkers? Dan is deze hand out zeer behulpzaam. De waarderende benadering biedt een andere manier
 van kijken naar persoonlijke 
en organisatieontwikkeling: een focus op plezier, talent
 en kracht in plaats van op waar het moeizaam gaat of waar het nog niet lukt.

We vinden het vaak makkelijker om te benoemen waar we niet zo goed in zijn, of waar het mis gaat, dan waar onze krachten liggen. Onderzoek heeft echter laten zien dat de mate waarin mensen kunnen werken vanuit dat waar ze goed in zijn en waar ze plezier aan beleven, de beste voorspeller van betrokkenheid en effectiviteit is. Talent, werkplezier en performance gaan dus heel goed samen.

Wanneer gebruik je het?
Deze hand out ondersteunt leidinggevenden bij het naar boven halen van talent en drijfveren bij hun medewerkers en het creatief verbinden van die sterktes met het werk dat er ligt. Het gaat er immers niet alleen om talent te ‘spotten’, maar vooral om dat talent ook zoveel mogelijk te benutten in het werk. De hand out biedt verschillende handvatten om in gesprek te gaan met medewerkers die boven verwachting, naar verwachting en onder verwachting presteren. In alledrie de gevallen ondersteun je je medewerkers om op basis van hun prestaties, talenten en ambities een volgende stap vorm te geven.