saskia tjepkema

Saskia Tjepkema


Nederland

Leren gaat samen met realiseren wat je belangrijk vindt

 

Als je als organisatie iets wilt bereiken, kun je dat - kort-door-de-bocht gesproken - op twee manieren doen. Doelen stellen, procedures uitzetten en controleren wat er gebeurt. Of je gaat kijken naar wat er al is, energie mobiliseren en samen stappen zetten om iets moois te maken. Veel organisaties zijn ingericht op het eerste, terwijl we steeds vaker ook iets willen met het tweede. Als keuze – zó willen we samenwerken - en vaak ook omdat de complexiteit van het werk het simpelweg onmogelijk maakt het alleen planmatig aan te pakken.

 

Zelfsturing, verbinding, leiderschap

Zelfsturing en verbinding zijn daarin twee kernwoorden voor mij. Zelfsturen is het vormgeven aan die dingen die voor jou belangrijk zijn. Als dat lukt levert dat voldoening en zelfvertrouwen op. Verbinding betekent dat je het in gezamenlijkheid aanpakt. Een proces van koerszoeken, ambities en waarden benoemen, de dialoog aangaan, talenten en krachten in kaart brengen, reflecteren, onderzoeken en experimenteren. Organisch, maar je kunt het wel sturen. Sterker nog: leiderschap en richting zijn cruciaal. Dat kan ook vorm krijgen met een krachtige vraag.

 

Hoe maak je de energie los

De projecten die ik doe zijn heel divers: teamcoaching, individuele coaching, een MD-traject, intervisie, actie-onderzoek... Altijd gaat het om doelgericht en zelfsturend leren. Vaak ook om vernieuwing en verandering. En eigenlijk vooral om de vraag: hoe krijgen we de maak-energie van ons team (weer) los? Als je een ambitie en richting hebt, hoe ga je dan op pad? Maar ook: als je samenwerking vastgelopen is door een conflict, door een focus op thema’s waar je niet verder mee komt, door routines die niet meer werken… hoe krijg je er dan weer beweging in? Graag analyseer ik met betrokkenen samen: wat is hier aan de hand? En: waar willen we heen?

 

Organisatie-ontwikkeling

Het liefst combineer ik het begeleiden van ontwikkeling op team of groepsniveau met het ondersteunen op organisatieniveau. Welke patronen komen we organisatie-breed tegen? Hoe kunnen we daar beweging in krijgen?