Sandra Ringeling small

Sandra Ringeling


Nederland

Alle stemmen de ruimte geven - en dan samen stappen zetten

Mensen ondersteunen om hun wensen werkend te krijgen. Door aandacht te hebben voor hun vakmanschap en voor hun ambitie. En door hen zelf het stuur in handen te laten nemen en eigenaarschap te laten pakken voor verbeteringen en innovatie. Als je ieders bijdrage waardeert en ruimte geeft, krijg je vanzelf betrokkenheid en betere prestaties. Dat is wat mij drijft in het werk.

 

Ik heb als adviseur en leidinggevende alle kanten van het speelveld in organisaties zelf ervaren. Die ervaring breng ik mee in projecten. Vanuit mijn achtergrond als historica heb ik geleerd dat er altijd meerdere perspectieven zijn en dat het belangrijk is oog te hebben voor de ontstaansgeschiedenis van vragen. Als opleidingskundige weet ik dat echte verandering pas plaatsvindt door gedragsverandering. En als veranderkundige merk ik dat het weghalen van -soms onbedoelde- belemmeringen in de omgeving daar enorm bij kan helpen. 

 

In de ruim 30 jaar die ik werk, ervaar ik dat mensen gedreven zijn om vooruitgang te boeken. Ze hebben de wens zich te ontwikkelen, beter samen te werken of hun klanten beter te bedienen. Ik ondersteun hen bij het ontdekken en expliciteren van die wensen. En bij het ontwerpen en begeleiden van het proces om die met elkaar vorm te geven en te realiseren. Ik ben goed in het aanbrengen van focus en structuur en het bepalen van een aanpak die zorgt voor tastbare verbetering en meer werkplezier. Met elkaar werken aan een uitdagende ambitie door het zetten van kleine, praktische stappen geeft energie. Hét recept voor borgen is mensen uitnodigen om mee te bouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat er moet gebeuren. 

 

Projecten zijn het meest aantrekkelijk voor mij wanneer mensen vanuit verschillende rollen samen komen om toe te werken naar een lonkend perspectief. Ik leg dan graag lijntjes tussen mensen, breng hen op ideeën, verleid ze om te stappen en geef waar nodig een zetje. Ik zie zelf snel kansen om ideeën te realiseren en zet mensen in de actiestand om daar slim gebruik van te maken.