Ontwerpen

doolhof

Leren en werken samenbrengen

Leren is geen doel op zich, ontwerpen ook niet. We ontwerpen leerinterventies om een organisatievraagstuk op te lossen of om een gedroomde toekomst dichterbij te brengen.

Een ontwerp is geslaagd, als het mensen helpt bij het leren van iets nieuws, zodat zij het goed blijven doen in het werk. Zo’n ontwerp kan een formeel leertraject zijn, waarin men zich bekwaamt in bepaalde taken, functies of beroepen. Bijvoorbeeld: opleidingen, trainingen, cursussen.

Steeds vaker zijn leerinterventies direct gekoppeld aan het werk. We ondersteunen mensen om samen te leren in en van werksituaties. Leeromgeving en werkomgeving vallen in dat geval grotendeels samen.


Ontwerpaanpak: vakmanschap en betrokkenheid

In onze aanpak zoeken we naar een passende samenwerkingsvorm met de opdrachtgever. Het maken van een ontwerp voor leertrajecten is een vak. Wij beheersen dat vak, zijn in staat om aan de hand van systematische ontwerpstappen een vraag te vertalen naar een effectief traject. Tegelijk weten we dat het noodzakelijk is om belanghebbenden te betrekken in het ontwerpproces. Dat betekent niet dat we opdrachtgevers vragen ons werk over te nemen. Wel dat we hun een rol geven in het ontwerpproces die het mogelijk maakt hun specifieke expertise en kennis van de context in te brengen. Dat levert draagvlak, interne consistentie en gemeenschappelijke beelden op van doel en aanpak van het leerproces. Alles bij elkaar is dat van grote invloed op de effectiviteit van het traject.


Lees minder...

Nog meer over Ontwerpen