Samenwerken vanuit talent

Traject gericht op talenten, prestaties en werkplezier

De organisatie Rijkswaterstaat (RWS) is volop in beweging. Door samenvoeging van diensten hebben medewerkers andere functies, collega’s en leidinggevenden gekregen. En er staan meer veranderingen op stapel; eigenlijk is verandering een constante geworden. Goed kunnen functioneren en samenwerken binnen deze context vraagt stevigheid én lenigheid van professionals.

 

Het was daarom nodig extra te investeren in de ontwikkeling van professionals en onderlinge verbinding te bevorderen, zodat iedereen kan werken met plezier en energie. Daar hecht RWS zeer aan. In een intensief traject zijn zeventig medewerkers ondergedompeld in het denken en werken vanuit talenten. Met behulp van de methode job craften bedachten zij daarnaast hoe zij hun werk goed konden laten aansluiten op hun talenten.

 

De resultaten

Het traject bood alle ruimte voor ontmoetingen tussen collega’s, uitwisseling van kennis, versteviging van contacten en nieuwe vormen van samenwerking. Ook droegen de activiteiten eraan bij dat medewerkers meer het stuur in eigen handen namen. Dit bleek zeer behulpzaam in de onzekere situatie van de reorganisatie. Leidinggevenden dachten mee over mogelijkheden in het werk, die goed aansloten bij de ambities en talenten van hun teamleden. Het traject heeft veel medewerkers een boost gegeven. Ze zijn positief en actief met zichzelf en hun werk bezig, denken bewuster na over hun bijdrage en profileren zich daarop. Ze staan krachtiger in een nieuwe samenwerking, project of overlegstructuur.

 

Onze aanpak

Wat typeert onze aanpak? We vatten die samen in vier hoofdprincipes:

  • aandacht voor de kwaliteit van de gesprekken, vooral verdiepende gesprekken;
  • focus op wat goed gaat, op de kracht van mensen en de organisatie, en die uitbouwen;
  • samen het traject vormgeven, benutten van de kennis uit de organisatie;
  • daarin onze expertise inbrengen (waarderende benadering, werken vanuit talent en procesbegeleiding).

 
“Het traject heeft veel medewerkers een boost gegeven. Ze zijn positief en actief met zichzelf en hun werk bezig . Ik merk dat ze bewuster nadenken over wat zij kunnen bijdragen en dat ze zich hier meer op profileren. Op die manier starten ze krachtiger in een nieuwe samenwerking, project of overlegstructuur.”
- Maaike Ritzen, manager RWS
Verwante publicaties