Niel Van Meeuwen

Media
The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change. The leader adjusts the sails.
John Maxwell

Van binnenuit in beweging brengen...

Ik zit steeds meer aan tafel met vertegenwoordigers van het hoger management, directies, CEO’s…. Daar waar belangen een grote rol spelen, een multi-stakeholder-perspectief en complexiteitsdenken worden gevraagd, waar organisatieontwikkelvraagstukken een link hebben met financiële en efficiencyvraagstukken. Wat kunnen we op die plaatsen door proces- en systeemgericht te kijken doen om het systeem lerend te krijgen? Want zonder leren is geen veranderen mogelijk.

Kwalitatieve gesprekken

Een vraag komt regelmatig bij mij binnen als ‘cultuurprobleem’. “Niel”, zegt men bijvoorbeeld, “we hebben lang aan de mechaniek van de auto gesleuteld: hij gaat nu sneller, efficiënter, gestroomlijnder… maar we willen nu ook een aangename rit maken. Mensen dienen zich goed te voelen in die wagen, zich als betrokken en verantwoordelijke chauffeurs op te werpen.” 

Ik begin dan met kwalitatieve gesprekken, maak geen plan maar ga samen kijken naar wat goed gaat en versterkt kan worden. Dat gaat vaak om de kwaliteit van gesprek en netwerken in die organisaties. Of om effectief leiderschap. Dat zijn spannende processen, waarbij angst voor het kwijtraken van grip en gezichtsverlies een rol spelen. Waarderend onderzoeken en vragen stellen is zeer heilzaam, werkt echt beter dan willen winnen, poneren en stelling nemen. De aandacht verschuift – naast cijfers - naar mensen en hun beweegredenen.

 

Duurzaam betrokken zijn

Als consultant in- en uitlopen heeft zo zijn beperkingen. Daar stoot ik hoe langer hoe meer op wanneer ik echt impact probeer te genereren. Ik wil steeds meer duurzaam betrokken zijn bij wat in een organisatie gebeurt, een invloedspositie verwerven waarin ik een andere benadering kan inbrengen. Het systeem van binnenuit in beweging brengen. De rol van initiator nemen en kijken met een systemische blik. Dat doe ik onder meer via interimconstructies. Door langere tijd of meer dagen per week deel uit te maken van een organisatie kan ik echt waarde toevoegen en ertoe doen. Door mijn huidige MBA-studie zal ik mij daar steeds verder in bekwamen, ook omdat het een enorme verdieping betekent van mijn financieel-economische kennis, en van de taal die men op de ‘beslissingsplekken’ spreekt.

Contact

Benieuwd naar wat Kessels & Smit voor uw organisatie kan betekenen?

Bel of mail Niel Van Meeuwen