Duitsland

In mei 2008 publiceerde het economisch tijdschrift brand eins een portret van Kessels & Smit. Talloze reacties volgden en er ontstaan nieuwe contacten tussen Kessels & Smit-adviseurs uit Nederland en vakcollega’s uit Duitsland. Samen maken we de eerste stap om met onze ideeën en aanpakken ook in het Duitse taalgebied te werken. In mei 2011 richten Arne Gillert en Marcus Splitt Kessels & Smit in Duitsland als zelfstandige entiteit op. Omdat Marcus Splitt zijn promotie-onderzoek niet langer kan combineren met een leidende rol in de onderneming stapt hij begin 2013 uit de dagelijkse activiteiten.

Kessels & Smit-adviseurs in Duitsland werken vooral aan de volgende thema’s:

  • Organisatieveranderprocessen. Wij geven veranderingen samen met onze opdrachtgevers zo vorm dat ze impact hebben op het handelen van mensen. We zijn ervan overtuigd dat het handelen van mensen de sleutel is tot echte verandering. Als er geen nieuw handelen is, is er uiteindelijk ook geen verandering.
  • Speelse Organisaties. We geloven dat de traditionele manieren om werk te organiseren vaak in de weg staan van kennisproductiviteit, innovatie en creativiteit. Met het idee van de speelse organisatie bieden we een alternatief perspectief op het organiseren van werk. We gaan uit van de mensen, onafhankelijk van de generatie waar ze bij horen. En we ondersteunen deze mensen niet alleen bij het samenwerken, maar ook bij het bereiken van geheel nieuwe prestaties.
  • Leiderschapsontwikkeling. Ons werk met leiders is altijd persoonlijk – omdat we geloven dat leiderschap zich niet laat vatten in een model. Modellen zijn ondersteunend aan ontwikkeling en nooit een doel op zich. Met onze leiderschapsprogramma’s zitten we dicht op de huid van de deelnemers. Op hetzelfde moment ontstaan leiderschapsvraagstukken altijd vanuit de concrete context van het werk. Wij halen deelnemers niet uit hun werk. Dat zou immers direct zorgen voor een transferprobleem. In plaats daarvan interveniëren we vaak rechtstreeks in hun werkcontext. Op deze manier brengen we werken en leren bij elkaar en creëren we samen met deelnemers leermogelijkheden op de werkplek.
  • Veiligheid door Cultuur. Door technische maatregelen aan de ene kant en regels en procedures aan de andere kant is het goed mogelijk om de veiligheid op de werkplek te verhogen. In de meeste ondernemingen die met risico’s te maken hebben zijn dit soort maatregelen standaard. In de praktijk is het alleen zo dat meer veiligheid alleen tot stand komt als er ook een groter veiligheidsbewustzijn is. Onze concepten verankeren veiligheid daarom ‘tussen de oren en tussen de neuzen’ ; in de hoofden van de actoren en in het sociale systeem dat van invloed is op hun handelen.
  • Herontwerp van de leerfunctie in organisaties. We integreren leren in het dagelijks werk. Traditionele leerinterventies, zoals trainingen, zijn maar een deel van wat er mogelijk is. Wij ontwerpen leer-architecturen vanaf de grond nieuw. Het succes hangt  af van de mate waarin de gekozen interventie het handelen van mensen duurzaam in de gewenste richting ontwikkelt. Onze leerinterventies zijn esthetisch, enscenerend, maken nieuwsgierig – en zijn vooral verankerd in de praktijk van de lerende. In talloze organisaties hebben we zo bijgedragen tot verhoging van de effectiviteit van het leren.


In alle thema’s werken we met een actor- gecentreerde aanpak: we stellen de handelende mens in het centrum van ons werk. Vanuit dit startpunt ontwerpen we interventies die constructief en effectief handelen ontwikkelen. We kijken vanuit verschillende perspectieven naar bestaande situaties: systemisch, constructivistisch, lerend, spelend, antropologisch, psychologisch, vanuit de groepsdynamica en de ontwikkeling van waarden. Ons werk is gebaseerd op het idee van kennisproductiviteit – de factoren die het mogelijk maken dat organisaties zich continu verder ontwikkelen en radicaal vernieuwen.

Uiteindelijk zijn we vooral makers. We maken momenten, sfeer en contact. We maken rust en onrust. We creëren ervaringen en esthetiek. We breken patronen en maken gezond. We geven richting. En we pakken aan. Daarbij verbinden we wat we doen altijd met de doelen van de organisatie en zorgen zo voor duurzame, relevante resultaten.