Ontdek je talenten - historielijn interview

Samenvatting

Een laagdrempelige en effectieve manier om zicht te krijgen op iemands sterke punten en de context waarbinnen een persoon goed functioneert, is het maken van een historielijn. Al pratend samen de lijn tekenen werkt het best. De interviewer kan dan het denkproces ondersteunen door samen te vatten, door te vragen, reflecties te geven. De persoon die centraal staat bepaalt zelf het begin van de historielijn: dat kan het begin van zijn loopbaan zijn, maar het kan ook zijn dat iemand korter wil terugkijken. Als er maar enkele pieken en dalen ontstaan: die kunnen dan worden ontleed om te kijken wat ‘rode draden’ zijn: wanneer staat iemand in zijn kracht?

Download dit instrument ontdek_je_talenten_historielijn.pdf (64 KB)