nielvanmeeuwen
nielvanmeeuwen Youtube video

Niel Van Meeuwen


BelgiŽ

Van binnenuit in beweging brengen

In de beginfase van mijn loopbaan ging mijn aandacht vooral uit naar ICT-vraagstukken, het inzetten van technologie om het leren te verrijken, en social media om de communicatie te versnellen. Mijn belangstelling voor deze thema’s is er nog maar heeft een totaal andere plek gekregen in het werk dat ik momenteel doe. De focus op leren en veranderen blijft, maar speelt zich nu af op een ander organisatieniveau en in andere contexten.

 

Strategische vraagstukken

Ik zit steeds meer aan tafel met vertegenwoordigers van het hoger management, directies, CEO’s…. Daar waar belangen een grote rol spelen, een multi-stakeholder-perspectief en complexiteitsdenken worden gevraagd, waar organisatieontwikkelvraagstukken een link hebben met financiële en efficiencyvraagstukken.

De taal op die ‘beslissingsplekken’ van grote organisaties is anders. Het gaat er niet zozeer over het leren van individuen en teams, maar over strategische vraagstukken die de hele organisatie betreffen. Dat geldt ook voor het leren: wat kunnen we door proces- en systeemgericht te kijken doen om het systeem lerend te krijgen? Want zonder leren is geen veranderen mogelijk.

 

Kwalitatieve gesprekken

Een vraag komt regelmatig bij mij binnen als ‘cultuurprobleem’. “Niel”, zegt men bijvoorbeeld, “we hebben lang aan de mechaniek van de auto gesleuteld: hij gaat nu sneller, efficiënter, gestroomlijnder… maar we willen nu ook een aangename rit maken. Mensen dienen zich goed te voelen in die wagen, zich als betrokken en verantwoordelijke chauffeurs op te werpen.” 

Ik begin dan met kwalitatieve gesprekken, maak geen plan maar ga samen kijken naar wat goed gaat en versterkt kan worden. Dat gaat vaak om de kwaliteit van gesprek en netwerken in die organisaties. Of om effectief leiderschap. Dat zijn spannende processen, waarbij angst voor het kwijtraken van grip en gezichtsverlies een rol spelen. Waarderend onderzoeken en vragen stellen is zeer heilzaam, werkt echt beter dan willen winnen, poneren en stelling nemen. De aandacht verschuift – naast cijfers - naar mensen en hun beweegredenen.

 

Duurzaam betrokken zijn

Als consultant in- en uitlopen heeft zo zijn beperkingen. Daar stoot ik hoe langer hoe meer op wanneer ik echt impact probeer te genereren. Ik wil steeds meer duurzaam betrokken zijn bij wat in een organisatie gebeurt, een invloedspositie verwerven waarin ik een andere benadering kan inbrengen. Het systeem van binnenuit in beweging brengen. De rol van initiator nemen en kijken met een systemische blik. Dat doe ik onder meer via interimconstructies. Door langere tijd of meer dagen per week deel uit te maken van een organisatie kan ik echt waarde toevoegen en ertoe doen. Door mijn huidige MBA-studie zal ik mij daar steeds verder in bekwamen, ook omdat het een enorme verdieping betekent van mijn financieel-economische kennis, en van de taal die men op de ‘beslissingsplekken’ spreekt.